left-shadow
Регионално управление на образованието Търговище Министерство на образованието и науката
Регионално управление по образованието - Търговище
Официален сайт
РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Административни услуги


Административни услуги и образци на заявления 


ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ в Регионално управление на образованието (РУО) - Търговище

Заявление за издаване на удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави 

Протокол за приемане на устно заявление за издаване на удостоверение (уверение) за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави (което се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ИЗДАВАНЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ, КОЕТО СЕ ИЗДАВА ДА ПОСЛУЖИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО в Регионално управление на образованието (РУО) - Търговище.

Заявление за издаване на уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, което се издава при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство

Протокол за приемане на устно заявление за издаване на удостоверение (уверение) за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави (което се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ИЛИ УВЕРЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Протокол за приемане на устно заявление за издаване на дубликат на удостоверение (уверение) за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави (което се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство)

Заявление за издаване на дубликат на удостоверение (уверение) за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави (което се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕН IV КЛАС ЗА ЦЕЛИТЕ НА КАНДИДАТСТВАНЕТО В V КЛАС НА МЕСТА, ОПРЕДЕЛЕНИ С ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ УП-2 ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД И УДОСТОВЕРЕНИЕ УП-3 ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ в Регионално управление на образованието (РУО) - Търговище

  Заявление за издаване на удостоверение образец УП-2 за осигурителен доход 

  Заявление за издаване на удостоверение образец УП-3 за осигурителен стаж 

  Протокол за приемане на устно заявление за издаване на удостоверение образец УП-2 за осигурителен доход и удостоверение образец УП-3 за осигурителен стаж

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Заявление за възстановяване на внесена такса от заявителя

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ

 Заявление за признаване на квалификационни кредити

 Протокол за приемане на устно заявление за издаване на удостоверение за признаване на квалификационни кредити
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ценоразпис за стойността на изпращане на документи с международна препоръчана пощенска пратка с известие за доставяне

Ценоразпис за стойността на изпращане на документи с международна куриерска услуга с известие за доставяне

Списък на страните по Хагската конвенция

Списък на страните, с които България има сключени двустранни договори за правна помощ

Франция- номерация на френските класове и съответствието им с българските


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

А Н К Е Т А
ВАШАТА ОЦЕНКА Е ОСОБЕНО ВАЖНА ЗА НАС!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Предложения, сигнали и жалби (публ. 15.08.2023 г.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите за 2023 година.

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите за 2022 година.


Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите за 2021 година.


Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите за 2020 година.

Удовлетвореност на потребителите на административни услуги в Регионално управление на образованието-Търговище - 2017 година

Удоволетвореност на потребителите на административни услуги в Регионално управление на образованието - 2018 година

Удовлетвореност на потребителите на административни услуги  в Регионално управление на образованието – Търговище - 2019 година     down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2024, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Административни услуги
right-shadow