left-shadow
Декл. по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Декл. по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ


 РЕГИСТЪР НА  ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, т.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО
Община Населено място Училище /Институция Име, презиме и фамилия на лицето, подало декларацията Длъжност на лицето, подало декларацията Вх. №  и дата на подаване на декларацията Вид на декларацията
Омуртаг Камбурово Основно училище  "Христо Ботев" Здравка Кръстева Динчева директор  63/04.07.2018 г.   т. 1 
Попово Попово Основно училище   "Любен Каравелов" Светослав Янков Минчев директор 56/02.07.2018 г.   т. 1 
Попово Попово Професионална гимназия   по техника и лека промишленост Каролина Димова Христова-Маркова директор 55/02.07.2018 г.   т. 1 
Търговище Вардун Основно училище "Христо Ботев" Нихат Мехмедов Билялов директор 58/02.07.2018 г.  т. 1 
Търговище Дралфа Основно училище  "Св.св. Кирил и Методий" Цветелина Стойнова Дамянова директор 57/02.07.2018 г.   т. 1 
Търговище Търговище Трето основно училище  "Петко Рачов Славейков" Наталия Стефанова Миланова директор 58/31.07.2020 г.   т. 1 
Търговище Търговище Професионална гимназия по   туризъм и хранително-вкусови технологии "Алеко Константинов" Йордан Панайотов Шиваров директор 59/03.08.2020 г.   т. 1 
Търговище Драгановец Основно училище   "Св.Св. Кирил и Методий" Мария Чавдарова Янева  директор 61/03.08.2020 г.  т. 1 
Търговище Търговище РУО - Търговище Диана Иванова Цветанова технически сътрудник - касиер ЧР -21-6/06.06.2018 г.  т. 1
Попово Славяново ОУ "Васил Левски" Златинка Стефанова Спасова директор 54/06.07.2021 г.  т. 1
Търговище Търговище II Средно училище "Проф.Н.Маринов" Анета Иванова Куманова директор 84/07.12.2018 г.  т. 1
Търговище Търговище Професионална гимназия по земеделие Стела Томова Стефанова директор 56/18.08.2021 г.  т. 1
Търговище Търговище Спортно училище "Никола Симов" Надежда Пенева Коева директор 60/03.08.2020 г.  т. 1
Търговище Търговище Професионална гимназия по електротехника и строителство Фана Алдинова Чолакова директор 59/15.09.2021 г.  т. 1
Попово Ломци Основно училище  "Христо Ботев" Георги Димитров Колев директор 64/04.08.2020 г.  т. 1
Попово Попово Профилирана гимназия  "Христо Ботев" Атанас Стефанов Атанасов директор 63/03.08.2020 г.  т. 1
Попово Водица Основно училище  "Отец Паисий" Момчил Николаев Александров директор 62/03.08.2020 г.  т. 1
Попово 
 
Зараево Основно училище  "Св.св. Кирил и Методий" Искра Ганчева Петкова директор 73/24.11.2020 г.  т. 1
Омуртаг Омуртаг Второ начално училище "В.Левски" Вилдан Еюбова Билялова директор 74/09.12.2020 г. т. 1
Търговище Търговище Професионална гимназия по икономическа информатика "Джон Атанасов" Виолета Маринова Вичева-Иванова директор 58/07.09.2021 г. т. 1
Попово  Попово  ОУ "Св. Климент Охридски" Иван Владимиров Иванов директор 01/10.02.2022 г.  
Търговище Търговище РУО - Търговище Йордан Атанасов Данаилов младши експерт ЧР-16-3/01.03.2022 г.  
Търговище Търговище РУО - Търговище Теодор Гичев Димитров младши експерт ЧР-16-4/01.03.2022 г.  
Търговище Търговище Професионална гимназия по икономическа информатика "Джон Атанасов" Светлана Николаева Николова директор 03/02.03.2022 г.  
 Омуртаг  Плъстина  ОУ "Д-р Петър Берон"  Мустафа Ахмедов Ваклев  директор  58/04.07.2022 г.  
 Търговище  Подгорица  ОУ "Отец Паисий" Айфер Мустафова Мехмедова директор 59/08.07.2022 г.  
Търговище Търговище Първо СУ "Св.Седмочисленици" Петранка Петрова Ангелова директор 63/05.09.2022 г.  
             
 down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2022, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Декл. по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
right-shadow