left-shadow
Регионално управление на образованието Търговище Министерство на образованието и науката
Регионално управление по образованието - Търговище
Официален сайт
РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Декл. по чл.49, ал.1 от ЗПК

 РЕГИСТЪР НА  ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 49, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

Община Населено място Училище /Институция Име, презиме и фамилия на лицето, подало декларацията Длъжност на лицето, подало декларацията Вх. №  и дата на подаване на декларацията Вид на декларацията
Попово Попово Основно училище
„Св. Климент Охридски"
Иван Владимиров Иванов директор 01/13.03.2024 г. т. 1
Попово Славяново Основно училище „Васил  Левски" Златинка Стефанова Спасова директор 02/13.03.2024 г. т. 1
Търговище Търговище Професионална гимназия по земеделие Росица Николова Димитрова директор 03/13.03.2024 г. т. 1
Търговище Подгорица Основно училище „Отец Паисий" Айфер Мустафова Мехмедова директор 04/15.03.2024 г. т. 1
Омуртаг Плъстина Основно училище „Д-р Петър Берон" Нурсен Хикметова Исуфова директор 05/15.03.2024 г. т. 1
Търговище Търговище Първо СУ "Свети Седмочисленици" Мария Манева Иванова директор 06/18.03.2024 г. т. 1
Търговище Лиляк Основно училище „Христо Ботев" Деница Йорданова Кирилова директор 07/18.03.2024 г. т. 1
Попово Водица Основно училище „Отец Паисий" Момчил Николаев Александров директор 08/18.03.2024 г. т. 1
Попово Зараево Основно училище „Св. Кирил и Методий” Илка Банева Дечева директор 09/19.03.2024 г. т. 1
Попово Садина Основно училище „Христо Ботев" Павлинка Веселинова Димитрова директор 10/19.03.2024 г. т. 1
Омуртаг Омуртаг Второ начално училище  "Васил Левски" Емине Хасанова Мустафова директор 11/03.04.2024 г. т. 1

*Информацията е актуализирана на 10.04.2024 г.down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2024, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Декл. по чл.49, ал.1 от ЗПК
right-shadow