left-shadow
Регионално управление на образованието Търговище Министерство на образованието и науката
Регионално управление по образованието - Търговище
Официален сайт
РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Електронни административни услуги

 Във връзка с епидемичната обстановка и  с цел избягване на физическо присъствие на физически и юридически лица в администрацията,  Ви уведомяваме за възможностите за водене на кореспонденция по електронен път, които предоставя Системата за сигурно електронно връчване. Системата се поддържа и администрира от Държавна агенция „Електронно управление“.
Комуникацията чрез Системата за сигурно електронно връчване замества класическия метод за препоръчана поща в съответствие с чл. 44, чл. 43, чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за електронното управление. Използването на Системата изисква регистрация и наличие на валиден квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ. Тя позволява изпращане и/или получаване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица. Системата е достъпна за използване на адрес: https://edelivery.egov.bg/.

Системата за сигурно електронно връчване е Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги и  представя модел на основния работен процес при заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги (ЕАУ) и реализацията му чрез ресурсите на електронното управление. Основната цел на създаването и реализирането на този модел е да се предостави възможност на гражданите и бизнеса за централизирано заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги и информация, свързана с тях.
 

  
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ РУО – ТЪРГОВИЩЕ
 
Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2)
 

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)
 

Предоставяне на достъп до обществена информация
916 Удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави
https://egov.bg/wps/portal/egov/services/education-and-training/certification-services/a3de44ef-1c6a-4d33-9338-a55b8ffcb8d2
 

1647: Уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация, издадени от училища на чужди държави, което се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство:
 

2826 Издаване на удостоверение за признаване на квалификационни кредити 
 

2870 Издаване на дубликат на удостоверение или уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави:
 

2875 Издаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в V клас на места, определени с държавния план-прием: 
 down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2024, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Електронни административни услуги
right-shadow