left-shadow
Регионално управление на образованието Търговище Министерство на образованието и науката
Регионално управление по образованието - Търговище
Официален сайт
РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Канал за вътрешно подаване на сигнали по ЗЗЛПСПОИН

 Информация за реда и условията за вътрешно подаване на сигнали за нарушения

Сигнали за нарушение могат да се подават писмено или устно към Светлана Савова – началник на отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, отговорно лице за разглеждане на сигнали в Регионалното управление на образованието – Търговище.

1.    Може да подадете писмен сигнал чрез попълване на формуляр по образец, по някой от следните начини: 

-     Лично, на отговорното лице;

-     Чрез кутия за лично подаване на сигнали, поставена в административната сграда на - Регионалното управление на образованието – Търговище;

-     Чрез пощенска/куриерска пратка, върху която под адреса на получателя е изписан текст „сигнал по ЗЗЛПСПОИН“;

-     Чрез електронна поща, с адрес: svetlana.syulevska@ruo.mon.bg.

* Писмените сигнали се подписват от лицата, които ги подават. При подаване по електронен път, формулярът се подписва с квалифициран електронен подпис.


2. Може да подадете устен сигнал на телефон 0894679113 или чрез лична среща с отговорното лице, която сте уговорили предварително на посочения телефон.

В тези случаи отговорното лице ще попълни данните във формуляра по образец и ще Ви даде възможност да проверите, коригирате и да се съгласите с текста от разговора в писмен вид, както и със съдържанието на формуляра като ги подпишете.

Към сигнала може да приложите всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените от Вас твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

Следва да попълните всички данни във формуляра.

В случай, че сигналът не отговаря на някое от изискванията, отговорното лице ще Ви изпрати съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7- дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него ще Ви бъдат върнати.

ВАЖНО!!! Не се образува производство по разглеждане на анонимни сигнали, както и по сигнали, които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от две години.

 

Формулярът може да изтеглите от тук:  
 

down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2024, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Канал за вътрешно подаване на сигнали по ЗЗЛПСПОИН
right-shadow