left-shadow
Регионално управление на образованието Търговище Министерство на образованието и науката
Регионално управление по образованието - Търговище
Официален сайт
РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Свободни работни места

  
Дата Училище / Детска градина/ Звено Длъжност Валидна до
/дата/
Виж обявата
         
09.05.2024г. ОУ - село Светлен  Учител по математика  13.05.2024г.  обява 
30.04.2024г.  СУ - град Опака  Учител по БЕЛ  09.05.2024г.  обява 
26.04.2024г. ОУ - село Врани кон  Социален работник - по проект  30.04.2024г.  обява 
19.04.2024г.  ДГ "Пчелица" - град Търговище Помощник-възпитател в групата в с.Вардун  24.04.2024г.  обява
19.04.2024г.  ДГ № 5 "Червената шапчица" - град Търговище  Огняр на 4 часа  25.04.2024г.  обява 
12.04.2024г. СУ - град Опака   Учител по английски език  29.04.2024г.  обява 
11.04.2024г.  ОУ - село Беломорци  Учител в ГЦОУД в начален етап  12.04.2024г.   обява 
08.04.2024г.  СУ - град Опака  Лектор по история и цивилизации - 144 часа  12.04.2024г.  обява 
25.03.2024г. Първо ОУ "Христо Ботев" -  град Търговище Чистач  28.03.2024г.  обява 
19.03.2024г.   РЦПППО - област Търговище  Ресурсен учител  22.03.2024г.  обява 
18.03.2024г.   ПГЗ - град Търговище  Учител по практическо обучение, инструктор  20.03.2024г.  обява 
18.03.2024г.  Първо НУ "Христо Смирненски" - град Омуртаг  Работник в кухня  20.03.2024г.  обява 
15.03.2024г.   РЦПППО - област Търговище  Работник поддръжка 20.03.2024г.  обява 
15.03.2024г.  ДГ № 6 "Пролет" - град Търговище  Помощник-възпитател за група в с. Росина  18.03.2024г.  обява 
14.03.2024г. ПГ по земеделие - град Търговище Учител по теоретично обучение-икономически дисциплини 18.03.2024г. обява
14.03.2024г.   ОУ - село Садина  Учител по математика  18.03.2024г.  обява 
12.03.2024г.  РЦПППО - област Търговище  Работник поддръжка 20.03.2024г. обява
12.03.2024г.   РЦПППО - област Търговище  Учител ресурсен  20.03.2024г.  обява 
12.03.2024г.  СУ - град Опака  Учител по история и цивилизации  25.03.2024г.  обява 
12.03.2024г. ДГ № 1 "Веселушко" - град Търговище Работник в кухня 14.03.2024г. обява
12.03.2024г.  ОУ - село Плъстина  Заместник-директор по учебната част  14.03.2024г.  обява 
12.03.2024г.  ОУ "Св.Климент Охридски" - град Попово Чистач  15.03.2024г.  обява 
12.03.2024г.  ОУ - село Крепча Образователен медиатор по проект "Успех за теб" - на 4 часа  15.03.2024г.  обява 
11.03.2024г.  Първо ОУ "Хр. Ботев" - град Търговище  Чистач  14.03.2024г.  обява 
07.03.2024г.  Второ ОУ "Н. Вапцаров" - град Търговище  Счетоводител на 4 часа  11.03.2024г.  обява 
05.03.2024г.  ОУ "Л. Каравелов" - град Попово  Чистач/хигиенист  07.03.2024г.  обява
29.02.2024г.   ПГТХВТ - град Търговище  Образователен медиатор  06.03.2024г.  обява
28.02.2024г.  ДГ № 2 - град Търговище   Завеждащ административна служба 01.03.2024г.  обява
27.02.2024г.  ДГ - село Руец  Учител в ДГ - в група в с. Баячево  01.03.2024г.  обява 
26.02.2024г.  ПГИИ "Джон Атанасов" - град Търговище Учител по английски език  27.02.2024г.  обява 
26.02.2024г.  ОУ - село Надарево  Учител в ГЦОУД в начален етап  01.03.2024г.  обява 
20.02.2024г.  СУ "Св.Кл.Охридски" - село Камен, обл. Велико Търново  Учител по руски език и английски език в гимназиален етап  23.02.2024г.  обява
20.02.2024г.  СУ "Св.Кл.Охридски" - село Камен, обл. Велико Търново  Учител по английски език в гимназиален етап  23.02.2024г.  обява 
15.02.2024г.  ОУ - село Драгановец  Учител по биология и химия  19.02.2024г.  обява 
15.02.2024г.   ДГ "Здравец" - град Попово  Помощник - възпитател  19.02.2024г.  обява 
14.02.2024г.   ОУ - село Светлен Помощник на учителя  16.02.2024г.  обява 
12.02.2024г.    СУ - град Антоново  Шофьор на училищен автобус 16.02.2024г.  обява
12.02.2024г.  ОУ - село Ломци  Огняр - общ работник  15.02.2024г. обява 
 07.02.2024г. СУ "Св.св.Кирил и Методий" - град Антоново Учител по БЕЛ  09.02.2024г.  обява 
01.02.2024г.  Първо ОУ "Христо Ботев" - град Търъговище  Учител в ГЦОУД в начален етап  05.02.2024  обява 
25.01.2024г ОУ - село Вардун Счетоводител - на 4 часа 30.01.2024г. обява
25.01.2024г.  ПТГ "Цар Симеон Велики" - град Търговище  Учител теоретично обучение ПН "Автотранспортна техника"  30.01.2024г.  обява 
23.01.2024г. РЦПППО - област Търговище  Ресурсен учител  30.01.2024г.  обява 
19.01.2024г.   ПГ "Христо Ботев" - град Попово  Чистач/хигиенист  22.01.2024г.  обява 
18.01.2024г.  ДГ "Лястовичка" - град Попово  Завеждащ административна служба 24.01.2024г.  обява 
15.01.2024г.   ЦСОП - град Търговище  Учител на деца със СОП - 2 места  26.01.2024г.  обява 
11.01.2024г.  Първо СУ "Св.Седмочисленици" - град Търговище  Учител по ФВС  17.01.2024г.  обява 
10.01.2024г. ОУ - село Светлен  Ресурсен учител - 4 часа по проект 15.01.2023г. обява
10.01.2024г.  ОУ - село Светлен  Логопед - 2 часа дневно  15.01.2023г.  обява 
08.01.2024г.  ДГ № 11"Звънче" - град Търговище  Учител ДГ  10.01.2024г.  обява 
05.01.2024г. ОУ "Св. Климент Охридски" - град Попово  Чистач 10.01.2024г. обява
05.01.2024г.  ОУ "Св. Климент Охридски" - град Попово   Учител в ГЦОУД - начален етап 10.01.2024г.  обява 
04.01.2024г.  СУУУС - град Търговище  Рехабилитатор на слуха и говора  09.01.2024г.  обява 
04.01.2024г. Второ СУ "Проф. Н. Маринов" - град Търговище  Психолог - по проект 09.01.2024г. обява
04.01.2024г.  Второ СУ "Проф. Н. Маринов" - град Търговище  Логопед - по проект  09.01.2024г.  обява 
03.01.2024г.  ОУ - село Зелена Морава  Шофьор на автобус  05.01.2024г.  обява 
02.01.2024г.  ДГ "Здравец" - град Попово   Готвач 05.01.2024г.  обява 
19.12.2023г.  ОУ - село Камбурово  Прислужник  21.12.2023г.  обява 
18.12.2023г.  Второ СУ "Проф. Н.Маринов" - град Търговище Психолог - по проект 02.01.2024г. обява
18.12.2023г.   Второ СУ "Проф. Н.Маринов" - град Търговище  Логопед - по проект  02.01.2024г. обява 
18.12.2023г.   ОУ - село Светлен    Помощник на учителя - по проект 20.12.2023г.  обява
14.12.2023г.  ОУ - село Надарево Учител-лектор по ФВС - 225 ч. годишно  29.12.2023г.  обява 
14.12.2023г.  Второ ОУ "Н. Вапцаров" - град Търговище  Образователен медиатор по проект - 2 места на 4 часа  20.12.2023г.  обява 
12.12.2023г.  ОУ - село Светлен  Учител по математика  15.12.2023г.  обява 
12.12.2023г. Трето ОУ "П.Р.Славейков" - град Търговище Психолог по проект 15.12.2023г. обява
12.12.2023г.  Трето ОУ "П.Р.Славейков" - град Търговище  Помощник-учител по проект  15.12.2023г.  обява 
06.12.2023г.  ОУ- село Макариополско   Огняр на парна инсталация  22.12.2023г.  обява 
04.12.2023г. ОУ- село Макариополско  Логопед - 1 час дневно 15.12.2023г. обява
04.12.2023г. ОУ- село Макариополско  Психолог - на 2 часа 15.12.2023г. обява
04.12.2023г.  ОУ- село Макариополско  Ресурсен учител  15.12.2023г.  обява 
04.12.2023г. ОУ - село Дралфа Психолог училищен - 1 час дневно 15.12.2023г. обява
04.12.2023г. ОУ - село Дралфа Логопед - на 4  часа 15.12.2023г. обява
04.12.2023г. ОУ - село Дралфа Ресурсен учител - на 4 часа 15.12.2023г. обява
04.12.2023г.  ОУ - село Дралфа  Ресурсен учител  15.12.2023г.  обява 
01.12.2023г. ОУ - село Лиляк  Ресурсен учител 15.12.2023г. обява
01.12.2023г. ОУ - село Лиляк  Логопед - 1 час дневно 15.12.2023г. обява
01.12.2023г. ОУ - село Лиляк  Психолог училищен - 2 часа дневно 15.12.2023г.  обява 
27.11.2023г.  Първо СУ "Св.Седмочисленици" - град Търговище  Учител в ГЦОУД в начален етап  30.11.2023г.  обява 
21.11.2023г. Четвърто ОУ "Иван Вазов" - град Търговище  Учител по Биология и химия 24.11.2023г. обява
21.11.2023г.  Четвърто ОУ "Иван Вазов" - град Търговище  Учител в ГЦОУД в начален етап  24.11.2023г. обява 
20.11.2023г.   Второ СУ "Проф.Никола Маринов" - град Търговище  Завеждащ административна служба  01.12.2023г.  обява 
17.11.2023г.  ПГТрЛП - град Омуртаг  Социален работник по проект "Успех за теб" на 4 часа 24.11.2023г.  обява
17.11.2023г. Четвърто ОУ "Иван Вазов" - град Търговище  Оперативен счетоводител на 4 часа 21.11.2023г. обява
17.11.2023г.  Четвърто ОУ "Иван Вазов" - град Търговище  Заместник-директор по административно-стопанска дейност  21.11.2023г.  обява 
16.11.2023г.  ДГ № 9 "Приказка" - град Търговище  Учител в ДГ за група в с. Подгорица  20.11.2023г.  обява 
16.11.2023г.  Първо СУ "Св.Седмочисленици" - град Търговище  Ресурсен учител  22.11.2023г.  обява 
16.11.2023г. ОУ "Св.св. Кирил и Методий" - село Дралфа Счетоводител на 4 часа 20.11.2023г. обява
13.11.2023г. ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"-с. Дралфа  Учител на група за ЦДО в начален етап  15.11.2023г. обява 
13.11.2023г.  Спортно училище "Н.Симов"-Търговище Учител спортна подготовка (борба)  15.11.2023г.  обява 
07.11.2023г.  ОУ "Антон Страшимиров" - с. Светлен Помощник на учителя 10.11.2023г. обява
06.11.2023г.  СУ "Св.Св. Кирил и Методий" -
гр. Антоново
Чистач-хигиенист 08.11.2023г.  обява
06.11.2023г.   Второ НУ "Васил Левски" - гр.Омуртаг Счетоводител 09.11.2023г.  обява
02.11.2023г.   ДГ №9 "Приказка" -Търговище  Учител в ДГ за група в с. Лиляк  06.11.2023г. обява
02.11.2023г.  Четвърто ОУ "Иван Вазов" - град Търговище  Помощник на учителя - по проект   06.11.2023г. обява 
02.11.2023г. ПГИИ - град Търговище Учител по немски език  06.11.2023г.  обява 
30.10.2023г. ОУ - село Вардун  Учител в ГЦОУД в начален етап  01.11.2023г.  обява 
25.10.2023г.   ДГ № 7 "Снежанка" - град Търговище  Психолог - по порект  30.10.2023г.   обява 
24.10.2023г.  Второ СУ "Проф. Никола Маринов" - град Търговище  Чистач  30.10.2023г.   обява
24.10.2023г.  ДГ "Здравец" - град Попово   Детегледач  27.10.2023г.  обява 
23.10.2023г.  ДГ "Лястовичка" - град Попово  Помощник-готвач  26.10.2023г. обява 
18.10.2023г.  ДГ № 1 "Веселушко" - град Търговище  Помощник на учителя - по проект  23.10.2023г.  обява 
18.10.2023г.    ДГ "Слънце" - град Попово  Детегледач в детска ясла  20.10.2023г.  обява 
17.10.2023г.   РЦПППО - област Търговище  Ресурсен учител  19.10.2023г.  обява 
12.10.2023г.    ДГ № 8 "Слънце" - град Търговище Помощник - възпитател - по проект  16.10.2023г.  обява 
09.10.2023г.   Профилирана гимназия "Христо Ботев" - град Попово  Завеждащ административна служба  11.10.2023г. обява 
06.10.2023г.  ОУ "Даки Йорданов" - град Омуртаг  Учител ГЦОУД   09.10.2023г.  обява 
05.10.2023г.   ОУ - село Голямо градище Учител ГЦОУД в начален етап   06.10.2023г.  обява 
04.10.2023г.  СУУУС "Св. Иван Рилски" - град Търговище Учител ГЦОУД в гимназиален етап  06.10.2023г.  обява 
03.10.2023г. Второ ОУ "Н.Вапцаров" - град Търговище  Огняр-работник поддръжка 20.10.2023г.  обява
03.10.2023г. Второ ОУ "Н.Вапцаров" - град Търговище   Образователен медиатор 13.10.2023г.  обява 
29.09.2023г.  ДГ "Слънце" № 8 - град Търговище Учител в ДГ 04.10.2023г. обява
29.09.2023г.  ДГ "Слънце" № 8 - град Търговище Завеждащ административно-стопанска дейност 04.10.2023г.   обява
29.09.2023г.   ОУ - село Славяново  Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап  02.10.2023г.   обява 
29.09.2023г.  ДГ - село Зараево  Учител в ДГ за група в с. Ковачевец  03.10.2023г.  обява 
27.09.2023г. Първо ОУ "Христо Ботев" - град Търговище  Портиер 29.09.2023г. обява
27.09.2023г.  Първо ОУ "Христо Ботев" - град Търговище  Чистач  29.09.2023г.  обява 
26.09.2023г.  ОУ - село Зелена морава  Готвач  28.09.2023г.   обява 
25.09.2023г.  РЦПППО - област Търговище  Ресурсен учител 28.09.2023г.  обява
25.09.2023г.   РЦПППО - област Търговище  Социален работник  28.09.2023г.  обява 
25.09.2023г.   ДГ "Слънце" - град Попово Учител в ДГ  27.09.2023г.  обява 
20.09.2023г.  Второ НУ "Васил Левски" - град Омуртаг Образователен медиатор- на 4 часа 26.09.2023г. обява
19.09.2023г.  Второ ОУ "Н.Вапцаров" - град Търговище Огняр-работник поддръжка 29.09.2023г. обява
19.09.2023г. ЦПЛР-ОДК - град Търговище Кариерен консултант 04.10.2023г. обява
18.09.2023г. ПГЗ - град Търговище Учител по теоретично обучение - икономически дисциплини 21.09.2023г. обява
18.09.2023г.  СУУУС - град Търговище Педагогически съветник 20.09.2023г. обява
14.09.2023г. ДГ "Снежанка" - град Търговище Психолог - по порект 19.09.2023г. обява
14.09.2023г. ДГ - село Зараево Учител в ДГ за група в с. Ковачевец 18.09.2023г. обява
13.09.2023г.  ОУ "Даки Йорданов" - град Омуртаг Чистач/Хигиенист 18.09.2023г. обява
13.09.2023г. ОУ - село Плъстина Шофьор на училищен автобус 15.09.2023г. обява
12.09.2023г. ПГТХВТ - град Търговище Образователен медиатор 18.09.2023г. обява
11.09.2023г. ДГ "Слънце" - град Попово Логопед - по проект 13.09.2023г. обява
11.09.2023г. СУУУС - град Търговище Учител в ГЦОУД н гимназиален етап 13.09.2023г. обява
11.09.2023г. СУУУС - град Търговище Психолог на непълно работно време 13.09.2023г. обява
11.09.2023г. ОУ - село Водица Учител по математика на непълно работно време 13.09.2023г. обява
11.09.2023г. ДГ № 5 "Червената шапчица" - град Търговище Учител в ДГ 12.09.2023г. обява
11.09.2023г. ДГ № 5 "Червената шапчица" - град Търговище Помощник на учителя - по проект 12.09.2023г. обява
07.09.2023г. Второ СУ "Проф. Н. Маринов" - град Търговище Лектор по философия - 108 часа  12.09.2023г. обява
07.09.2023г. ДГ № 3 "Здравец" - град Търговище Учител в ДГ 13.09.2023г. обява
07.09.2023г. ДГ № 3 "Здравец" - град Търговище Огняр 13.09.2023г. обява
07.09.2023г. ДГ № 3 "Здравец" - град Търговище Помощник - възпитател 13.09.2023г. обява
07.09.2023г.  ДГ № 3 "Здравец" - град Търговище Помощник - възпитател - по проект 13.09.2023г. обява
07.09.2023г. ОУ - село Беломорци Психолог на непълно работно време 11.09.2023г. обява
07.09.2023г. ОУ - село Светлен Психолог на непълно работно време 13.09.2023г. обява
07.09.2023г. ОУ - село Светлен Логопед на непълно работно време 13.09.2023г. обява
07.09.2023г. ОУ - село Стеврек  Учител в начален етап 11.09.2023г. обява
07.09.2023г. ОУ - село Надарево Лектор по ФВС - 318 часа  12.09.2023г. обява
07.09.2023г. ОУ "Даки Йорданов"- град Омуртаг Учител в ГЦОУД 12.09.2023г. обява
07.09.2023г.  ОУ "Даки Йорданов"- град Омуртаг  Шофьор на училищен автобус - на 4 часа 12.09.2023г. обява
07.09.2023г. ОУ - село Крепча Лектор по География и икономика - 208 часа 11.09.2023г. обява
07.09.2023г. ОУ -- село Голямо ново Лектор по английски език- 312 часа 11.09.2023г. обява
07.09.2023г. ОУ -- село Голямо ново Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап 11.09.2023г. обява
07.09.2023г.  ОУ -- село Голямо ново Учител в ГЦОУД в начален етап 11.09.2023г. обява
07.09.2023г.  ОУ -- село Голямо ново Учител в начален етап 11.09.2023г. обява
05.09.2023г. ПГ по земеделие Работник поддръжка 11.09.2023г. обява
05.09.2023г. ОУ - село Зелена Морава Шофьор на училищен автобус 12.09.2023г. обява
05.09.2023г. ОУ - с. Драгановец Чистач 13.09.2023г. обява
05.09.2023г. Първо ОУ - Търговище Учител в ГЦОУД в начален етап 07.09.2023г. обява
05.09.2023г. ОУ - село Вардун Лектор по география 11.09.2023г. обява
05.09.2023г.  ОУ - село Вардун  Учител в ГЦОУД в начален етап 11.09.2023г. обява
05.09.2023г.  ДГ "Здравец" - град Попово Помощник - възпитател 08.09.2023г. обява 
05.09.2023г.  ДГ "Лястовичка" - град Попово Завеждащ административна служба 08.09.2023г.  обява 
04.09.2023г. ОУ "Н.Вапцаров" - град Попово Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап 08.09.2023г. обява
04.09.2023г.  ОУ "Н.Вапцаров" - град Попово Ресурсен учител 08.09.2023г.  обява
04.09.2023г.  ДГ № 9 "Приказка" - град Търговишще Помощник на учителя - по проект 07.09.2023г. обява
04.09.2023г.   Първо СУ - град Търговище Учител в ГЦОУД в начален етап 08.09.2023г.  обява
04.09.2023г.  ОУ - село Дралфа Учител в начален етап 08.09.2023г. обява
04.09.2023г. ОУ - село Зараево Лектор по БЗО, ХООС, ЧП - 296 часа 07.09.2023г. обява
04.09.2023г. ДГ - село Руец Учител в ДГ - за група в с. Овчарово 11.09.2023г. обява
04.09.2023г. ЦСОП - град Търговище Шофьор 12.09.2023г. обява
01.09.2023г. ПТГ - град Търговище Учител по Английски език 05.09.2023г. обява
01.09.2023г. ПТГ - град Търговище Учител по практическо обучение в дуална среда 05.09.2023г. обява
01.09.2023г. ОУ - село Подгорица Учител по Биология и Химия 07.09.2023г. обява
01.09.2023г. Второ ОУ "Никола Вапцаров" - град Търговище Лектор по Биология и здравно образование и Човекът и природата 07.09.2023г. обява
01.09.2023г. Второ ОУ "Никола Вапцаров" - град Търговище Лектор по Български език и литература 07.09.2023г. обява
01.09.2023г. Второ ОУ "Никола Вапцаров" - град Търговище Логопед на непълно работно време 07.09.2023г. обява
01.09.2023г. ОУ - село Беломорци Лектор по Химия и опазване на околната среда - 54 часа 05.09.2023г. обява
01.09.2023г. ОУ - село Беломорци Лектор по История и цивилизации - 140 часа 05.09.2023г. обява
01.09.2023г. ДГ "Пчелица" - град Търговище Детегледачка 04.09.2023г. обява
01.09.2023г. ОУ - село Дралфа Лектор по География и икономика - 208 часа 05.09.2023г. обява
01.09.2023г. ОУ - село Дралфа Лектор по Английски език - 312 часа 05.09.2023г. обява
01.09.2023г. СУ - град Антоново Счетоводител 05.09.2023г. обява
01.09.2023г. СУ - град Антоново Учител по ФВС 05.09.2023г. обява
31.08.2023г. ОУ - село Драгановец Учител по български език и литература 07.09.2023г. обява
31.08.2023г. ОУ - село Драгановец Учител по математика - на 4 часа 04.09.2023г. обява
31.08.2023г. ОУ - село Ломци Ресурсен учител/логопед 04.09.2023г. обява
31.08.2023г. ДГ - село Зараево Учител в ДГ - за група в с. Водица 04.09.2023г. обява
31.08.2023г. ОУ - село Крепча Учител по български език и литература 05.09.2023г. обява
30.08.2023г. ОУ - село Врани кон Готвач 01.09.2023г. обява
30.08.2023г. Четвърто ОУ "Иван Вазов" - град Търговище чистач - 1/2 щат 04.09.2023г. обява
30.08.2023г. Четвърто ОУ "Иван Вазов" - град Търговище Учител в ГЦОУД в начален етап - 2 места 04.09.2023г. обява
30.08.2023г.  Четвърто ОУ "Иван Вазов" - град Търговище Лектор по география и икономика - 328 часа  04.09.2023г. обява
30.08.2023г. Първо ОУ "Христо Ботев" - град Търговище Учител по изобразително изкуство 01.09.2023г. обява
29.08.2023г. Първо ОУ "Христо Ботев" - град Търговище Заместник-директор по учебната дейност 31.08.2023г. обява
29.08.2023г. Първо ОУ "Христо Ботев" - град Търговище Учител в начален етап - 2 места 31.08.2023г. обява
29.08.2023г. ДГ - село Камбурово  Чистач 31.08.2023г. обява
29.08.2023г. ДГ - село Камбурово  Огняр  31.08.2023г.  обява 
28.08.2023г. ПГ по земеделие - град Търговище Учител по теоретично обучение - трактори и автомобили 04.09.2023г. обява
28.08.2023г. ПГ по земеделие - град Търговище Учител по практическо обучение, инструктор - 2 щ.бройки 04.09.2023г. обява
28.08.2023г. ДГ "Пчелица - град Търговище Работник - кухня 31.08.2023г. обява
28.08.2023г. ДГ "Пчелица - град Търговище Психолог - по проект 31.08.2023г. обява
28.08.2023г.  ДГ "Пчелица - град Търговище Помощник - възпитател - по проект 31.08.2023г. обява
28.08.2023г. ДГ № 9 "Приказка" - град Търговище Учител в ДГ 31.08.2023г. обява
28.08.2023г.  ДГ № 9 "Приказка" - град Търговище Помощник - възпитател 31.08.2023г. обява
28.08.2023г.  ОУ - село Садина Учител по история и цивилизации 31.08.2023г. обява
25.08.2023г. ПГИИ - град Търговище Учител по български език и литература  05.09.2023г. обява
25.08.2023г. Детска градина № 2 "Осми март" -град Търговище Психолог 29.08.2023г. обява
25.08.2023г. ПГТЛП - град Попово Учител по английски език 31.08.2023г. обява
25.08.2023г. ПГТЛП - град Попово Учител по графичен дизайн 31.08.2023г. обява
25.08.2023г. Детска градина № 8 "Слънце" -град Търговище  Помощник - възпитател 31.08.2023г. обява
25.08.2023г. ОУ - село Зараево Учител по английски език 30.08.2023г. обява
23.08.2023г. Спортно училище - град Търговище Учител по икономика и информатика на 4 часа 25.08.2023г. обява
23.08.2023г. Спортно училище - град Търговище Заместник-директор по учебна дейност 25.08.2023г. обява
23.08.2023г. ДГ - село Зараево Психолог - по проект 29.08.2023г. обява
22.08.2023г. Детска градина № 7 "Снежанка" - град Търговище Помощник на учителя - по проект 29.08.2023г. обява
22.08.2023г. Детска градина № 7 "Снежанка" - град Търговище Логопед - по проект 29.08.2023г. обява
22.08.2023г. Детска градина № 8 "Слънце" - град Търговище Учител в ДГ 24.08.2023г. обява
22.08.2023г. Второ СУ "Проф.Никола Маринов"- град Търговище Учител по музика - народно пеене 01.09.2023г. обява
22.08.2023г. Второ СУ "Проф.Никола Маринов"- град Търговище Учител по ФВС 01.09.2023г. обява
21.08.2023г. Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище Чистач - хигиенист 25.08.2023г. обява
21.08.2023г. Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище Учител в ГЦОУД в начален етап 25.08.2023г. обява
21.08.2023г. Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище Психолог 25.08.2023г. обява
 21.08.2023г. Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище Учител по ФВС 25.08.2023г.  обява
21.08.2023г.  ОУ - село Тресавец Учител по математика 31.08.2023г. обява
21.08.2023г. Второ ОУ - град Търговище Образователен медиатор - 2 места - на 4 часа 25.08.2023г. обява
17.08.2023г. ПГТрЛП- град Омуртаг  Учител по теория, ПН "Социална работа и консултиране" 31.08.2023г. обява
15.08.2023г. Трето ОУ "П.Р.Славейков" - град Търговище Образователен медиатор 18.08.2023г. обява
 15.08.2023г. Трето ОУ "П.Р.Славейков" - град Търговище  Учител в ГЦОУД в начален етап  18.08.2023г.  обява
 15.08.2023г. Трето ОУ "П.Р.Славейков" - град Търговище  Учител в начален етап  18.08.2023г. обява
15.08.2023г. ДГ 11"Звънче" - град Търговище Учител в ДГ 30.08.2023г. обява
15.08.2023г. ДГ 11"Звънче" - град Търговище Логопед 30.08.2023г. обява
 15.08.2023г.  ДГ 11"Звънче" - град Търговище Помощник - възпитател - 0,5 щ.бр. за група в кв. Въбел 18.08.2023г. обява
14.08.2023 г. ПГСС "Н. Пушкаров" - градПопово Чистач/хигиенист 18.08.2023 г. обява
14.08.2023 г. ДГ Зарайск - село Зараево Домакин - помощник възпитател в група село Ломци 18.08.2023 г. обява
14.08.2023 г. ДГ Зарайск - село Зараево Учител, детска градина/старши учител, детска градина в група село Зараево 18.08.2023 г. обява
14.08.2023 г.  ДГ Зарайск - село Зараево Готвач - помощник възпитател в група в с. Зараево  18.08.2023 г. обява
14.08.2023 г. Второ НУ "Васил Левски" - град Омуртаг Начален учител - на 4 часа 17.08.2023 г. обява
14.08.2023 г. Второ НУ "Васил Левски" - град Омуртаг Начален учител 17.08.2023 г. обява
11.08.2023 г. Спортно училище "Н. Симов" - град Търговище Учител спортна подготовка /спортна гимнастика/ 18.08.2023 г. обява
11.08.2023 г. Спортно училище "Н. Симов" - град Търговище Учител по български език и литература 18.08.2023 г. обява
04.08.2023 г. ПТГ "Цар Симеон Велики" - гр.Търговище Учител по химия и опазване на околната среда 28.08.2023 г.  обява
04.08.2023 г. ПТГ "Цар Симеон Велики" - град Търговище Учител по практическо обучение в ПН "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника" 28.08.2023 г.  обява 
03.08.2023г. ОУ"Даки Йорданов" - град Омуртаг Образователен медиатор - на 4 часа 24.08.2023г. обява
01.08.2023г.  ПГЕС - град Търговище Учител по практика-ПН "Строителство" 24.08.2023г. обява
01.08.2023г. ОУ "Св. Кл. Охридски" - град Попово Учител ГЦОУД в начален етап 03.08.2023г. обява
27.07.2023г. СУ - град Антоново Учител по математика 30.08.2023г. обява
27.07.2023г.  СУ - град Антоново Учител по БЕЛ 30.08.2023г. обява
27.07.2023г. ОУ - село Врани кон Технически секретар 31.07.2023г. обява
27.07.2023г.  Първо ОУ "Христо Ботев" - град Търговище  Учител ГЦОУД в начален етап  - 3 места 30.08.2023г. обява
27.07.2023г.  Първо ОУ "Христо Ботев" - град Търговище Учител ГЦОУД в начален етап 30.08.2023г. обява
27.07.2023г. ПГСС - град Попово Учител по математика 11.08.2023г. обява
26.07.2023г. ОУ "Св.Кл.Охридски" - гард Попово Учител ГЦОУД в начален етап 02.08.2023г. обява
26.07.2023г. ОУ "Св.Кл.Охридски" - гард Попово  Учител ГЦОУД в прогимназиален етап 02.08.2023г. обява
24.07.2023г. ПТГ "Цар Симеон Велики" - град Търговище Учител по информационни технологии 28.08.2023г. обява
24.07.2023г.  ПТГ "Цар Симеон Велики" - град Търговище Учител по теория ПН "Автотранспортна техника" 28.08.2023г. обява
24.07.2023г. ОУ - село Стеврек Образователен медиатор - по проект 26.07.2023г. обява
21.07.2023г. ПГСС - град Попово Ресурсен учител 26.07.2023г. обява
21.07.2023г. ПГСС - град Попово Учител по немски език 26.07.2023г. обява
21.07.2023г.  ПГСС - град Попово Учител по математика 26.07.2023г. обява
21.07.2023г.  ОУ - село Светлен Учител по биология и география 31.07.2023г. обява
21.07.2023г. ДГ - село Зараево Счетоводител 26.07.2023г. обява
17.07.2023г. СУ- град Опака Учител по български език и литература 25.07.2023г. обява
14.07.2023г. ПТГ "Цар Симеон Велики" - град Търговище Работник поддръжка 28.07.2023г. обява
14.07.2023г. ОУ "Любен Каравелов" - град Попово Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап 19.07.2023г. обява
14.07.2023г. ОУ "Любен Каравелов" - град Попово Учител в ГЦОУД в начален етап - 5 места 19.07.2023г.  обява
13.07.2023г. ПГТЛП - град Попово Касиер - домакин 17.07.2023г. обява
10.07.2023г. ДГ "Пчелица" - град Търговище Работник-кухня 13.07.2023г. обява
21.06.2023г.  СУУУС - град Търговище  Чистач/хигиенист 28.06.2023г. обява
20.06.2023г. ОУ "Н.Вапцаров" - град Попово Счетоводител 26.06.2023г. обява
16.06.2023г. ДГ "Слънце" - Попово Учител ДГ 21.06.2023г. обява
16.06.2023г. ДГ - с. Зараево Електротехник поддръжка на сгради 23.06.2023г. обява
01.06.2023г. ПГ "Пчелица" - град Търговище Учител, ДГ, за група в с. Вардун 05.06.2023г. обява
30.05.2023г. ПГ по електротехника и строителство - град Търговище Технически сътрудник, домакин 08.06.2023г. обява
02.05.2023г. ПГСС- град Попово  Работник, кухня 04.05.2023г. обява
27.04.2023г. ДГ - село Зараево Готвач - помощник-възпитател-за група в с. Зараево 03.05.2023г. обява
26.04.2023г.  СУ - град Опака Учител по български език и литература 05.05.2023г. обява
24.04.2023г. ПГТХВТ - град Търговище Охранител 27.04.2023г. обява
 20.04.2023г. Трето ОУ П.Р.Славейков" - град Търговище Учител по английски език   26.04.2023г. обява
13.04.2023г. ДГ"Зарайск" с. Зараево Учител, детска градина/старши учител, детска градина в група село Светлен 19.04.2023г. обява
11.04.2023г. ПГТЛП - град Попово Учител по математика 18.04.2023г. обява
29.03.2023г Първо ОУ "Христо Ботев" - град Търговище Чистач 31.03.2023г.  обява
29.03.2023г.  СУ - град Опака Учител по Биология и ЗО 31.03.2023г. обява
28.03.2023г. ЦСОП - град Търговище Учител на деца със СОП 30.03.2023г. обява
27.03.2023г. ОУ - село Надарево Счетоводител - на 4 часа 07.04.2023г. обява
20.03.2023г. ДГ "Лястовичка" - град Попово Завеждащ административна служба 24.03.2023г. обява
16.03.2023г. ОУ "Л.Каравелов" - град Попово Учител в ГЦОУД в начален етап 22.03.2023г. обява
09.03.2023г. СУ - град Опака Учител по история и цивилизация 15.03.2023г. обява
28.02.2023г. ЦПЛР - ОДК - град Търговище Кариерен консултант 10.03.2023г. обява
28.02.2023г. ДГ - град Опака Учител, ДГ 02.03.2023г. обява
27.02.2023г. ДГ - село Зараево Учител , ДГ за група в с. Глогинка  06.03.2023г. обява
22.02.2023г. Второ НУ "Васил Левски" - град Омуртаг Начален учител 27.02.2023г. обява
21.02.2023г. ОУ - село Вардун Учител в ГЦОУД в начален етап 23.02.2023г.  обява
21.02.2023г. СУУУС "Св.Иван Рилски" - град Търговище  Чистач/хигиенист 22.03.2023г. обява
20.02.2023г.   РЦПППО - област Търговище Технически сътрудник 24.02.2023г.  обява
20.02.2023г. ПГСС "Никола Пушкаров" - град Попово Учител по немски език 24.02.2023г. обява
16.02.2023г. ОУ - село Дралфа Образователен медиатор по НП 21.02.2023г. обява
10.02.2023г.  ПГСС - гр. Попово Учител по немски език 17.02.2023г. обява
09.02.2023г. ОУ - село Драгановец Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап 13.02.2023г.  обява
09.02.2023г. ДГ № 9 "Приказка" - град Търговище Учител ДГ 13.02.2023г.  обява
09.02.2023г.  ОУ - село Дралфа Чистач на 4 часа 13.02.2023г. обява
09.02.2023г. Първо СУ - град Търговище Учител по английски език 10.02.2023г. обява
07.02.2023г. ОУ - село Стеврек Учител в начален етап 10.02.2023г. обява
06.02.2023г. ОУ - село Драгановец Учител в начален етап 08.02.2023г. обява
01.02.2023г. РЦПППО - област Търговище Ресурсен учител за община Попово 06.02.2023г. обява
30.01.2023г. Второ ОУ "Н.Вапцаров" - град Търговище Лектор по Биология и ЗО и Химия и ООС - 74 часа 03.01.2023г. обява
30.01.2023г. Второ ОУ "Н.Вапцаров" - град Търговище Учител в ГЦОУД в начален етап 03.01.2023г. обява
30.01.2023г.  ПГСС - град Попово Животновъд 05.02.2023г. обява
27.01.2023г. Първо ОУ "Христо Ботев" - град Търговище Чистач 31.01.2023г. обява
24.01.2023г.  ОУ - село Голямо Ново Учител по Биология и ЗО 30.01.2023г. обява
23.01.2023г. Трето ОУ "П.Р.Славейков" - град Търговище Помощник на учителя 25.01.2023г. обява
23.01.2023г. Второ СУ "Проф. Никола Маринов" - град Търговище Учител по география и икономика 27.01.2023г. обява
17.01.2023г.  ОУ - село Надарево Лектор по физическо възпитание и спорт - 190 часа 20.01.2023г. обява
16.01.2023г. ОУ - село Водица Образователен медиатор 19.01.2023г. обява
12.01.2023г. ПГИИ "Джон Атанасов" - град Търговище Лектор по Физика и астрономия - 14 часа седмично 18.01.2023г.  обява
11.01.2023г. РЦПППО - град Търговище Ресурсен учител 19.01.2023г. обява
05.01.2023г. Първо ОУ - град Търговище Ръководител на направление ИКТ 04.04.2023г. обява
04.01.2023г. ПТГ "Цар Симеон Велики" - град Търговище Учител по теоретично обучение в ПН "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника" 06.01.2023г. обява
04.01.2023г. ПТГ "Цар Симеон Велики" - град Търговище Учител по Английски език 06.01.2023г. обява
04.01.2023г. ОУ - село Славяново Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап 06.01.2023г. обява
03.01.2023г. ДГ "Здравец" - град Попово Помощник - възпитател 06.01.2023г. обява
03.01.2023г. ОУ - село Ломци Образователен медиатор 05.01.2023г. обява
03.01.2023г. ОУ - село Голямо ново Учител в ГЦДО в начален етап 05.01.2023г. обява
03.01.2023г. ОУ - село Зараево Образователен медиатор 04.01.2023г. обява
03.01.2023г. Второ ОУ - град Търговище Образователен медиатор - на 4 часа 05.01.2023г. обява
23.12.2022г. ОУ - село Камбурово Готвач 29.12.2022г. обява
23.12.2022г. ОУ - село Камбурово Прислужник 29.12.2022г. обява
22.12.2022г. СУ - град Опака Учител по БЕЛ 03.01.2023г. обява
22.12.2022г. ОУ - село Камбурово Образователен медиатор по НП 29.12.2022г. обява
20.12.2022г. ОУ - село Зараево Чистач-хигиенист 23.12.2022г. обява
20.12.2022г. ОУ - село Голямо Ново Ресурсен учител 23.12.2022г. обява
20.12.2022г. ОУ - село Голямо Ново Психолог на 1 час 23.12.2022г. обява
20.12.2022г. ОУ - село Голямо Ново Логопед на 1 час 23.12.2022г. обява
19.12.2022г. ОУ - село Зелена Морава Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап 21.12.2022г. обява
12.12.2022г. Второ ОУ "Н.Й. Вапцаров" - град Търговище Лектор по БЕЛ - 15 часа седмично 23.12.2022г. обява
09.12.2022г. Първо ОУ "Христо Ботев" - град Търговище Ръководител на направление ИКТ 04.01.2023г. обява
09.12.2022г. ДГ "Пчелица" - град Търговище Учител ДГ - за група в с. Вардун 20.12.2022г. обява
08.12.2022г.  СУ - град Опака Учител по Български език и литература 16.12.2022г. обява
07.12.2022г. ОУ - село Светлен Учител по биология и география 09.12.2022г. обява
05.12.2022г. ОУ - село Крепча Учител в ГЦОУД в начален етап 07.12.2022г. обява
05.12.2022г. ОУ - село Голямо Ново Счетоводител на 4 часа 07.12.2022г. обява
01.12.2022г. ОУ - село Стеврек Шофьор на училищен автобус 05.12.2022г. обява
30.11.2022г. ОУ - село Макариополско Учител по Биология и ЗО 02.12.2022г. обява
28.11.2022г. ОУ - село Славяново Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап 30.11.2022г. обява
25.11.2022г. Второ СУ - град Търговище Логопед по проект 02.12.2022г. обява
24.11.2022г. ОУ - село Беломорци Лектор по Химия и ООС - 43 часа 30.11.2022г. обява
24.11.2022г. Второ ОУ - град Търговище Лектор по ФВС - 227 часа 30.11.2022г. обява
18.11.2022г. ОУ - село Голямо ново Начален учител 22.11.2022г.  обява
17.11.2022г. ПГИИ - град Търговище Учител по Физика 25.11.2022г. обява
17.11.2022г. ПГСС - град Попово Животновъд 25.11.2022г. обява
16.11.2022г. Първо СУ "Св.Седмочисленици" - град Търговище  Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап 18.11.2022г. обява
16.11.2022г.   ПГТХВТ - град Търговище Учител по Химия и ООС и Биология и ЗО 22.11.2022г. обява
14.11.2022г.  Първо СУ "Св.Седмочисленици" - град Търговище Учител по английски език 15.11.2022г. обява
09.11.2022г. Трето ОУ "П.Р.Славейков" - град Търговище  Училищен психолог 11.11.2022г. обява
07.11.2022г. ОУ - село Зелена морава Работник, поддръжка 07.11.2022г. обява
03.11.2022г. ОУ - село Драгановец Учител ГЦОУД в прогимназиален етап 04.11.2022г. обява
02.11.2022г.  Второ СУ "Проф. Никола Маринов" - град Търговище Учител по Човекът и природата 07.11.2022г.  обява
01.11.2022г.  ПГСС "Никола Пушкаров" - град Попово Лектор - 400 часа по учебна практика управление на МПС 07.11.2022г.  обява
01.11.2022г. ДГ №9 "Приказка" - град Търговище Учител в детска градина 04.11.2022г. обява
28.10.2022г. ОУ - село Врани кон Учител по английски език 01.11.2022г.  обява
28.10.2022г.  СУ - град Антоново Чистач - хигиенист 01.11.2022г. обява
27.10.2022г.  ОУ - село Плъстина Огняр - на 4 часа 31.10.2022г. обява
20.10.2022г. ПГСС - град Попово Животновъд 28.10.2022г. обява
19.10.2022г. ОУ - село Плъстина Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап 21.10.2022г. обява
18.10.2022г. ДГ1 - град Търговище Огняр 21.10.2022г. обява
13.10.2022г. ОУ - село Садина  Учител по история и цивилизации на 4 часа 17.10.2022г. обява
10.10.2022г. ДГ - село Зараево Готвач/работник кухня - помощник възпитател 12.10.2022г. обява
10.10.2022г. ПГСС - град Попово Животновъд 13.10.2022г. обява
10.10.2022г. ОУ - село Дралфа ЗАС - на 4 часа 14.10.2022г. обява
10.10.2022г. ОУ - село Дралфа Учител по ФВС 14.10.2022г. обява
06.10.2022г. РЦПППО - област Търговище Ресурсен учител 10.10.2022г. обява
06.10.2022г. РЦПППО - област Търговище Ресурсен учител 10.10.2022г.  обява
06.10.2022г. ОУ - село Голямо ново Учител в подготвителна група 10.10.2022г. обява
05.10.2022г. ПГТЛП - град Попово Учител по английски език 07.10.2022г. обява
05.10.2022г. СУУУС - град Търговище Възпитател в общежитие 12.10.2022г. обява
05.10.2022г. СУУУС - град Търговище Огняр 14.10.2022г. обява
04.10.2022г.  ОУ - село Лиляк Учителпо ФВС 07.10.2022г. обява
03.10.2022г. ОУ - село Зелена морава Огняр 21.10.2022г. обява
30.09.2022г. ОУ - село Светлен Психолог - логопед на 2 часа 05.10.2022г. обява
28.09.2022г. Трето ОУ - град Търговище Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап 30.09.2022г. обява
27.09.2022г. ДГ "Първи юни" - село Макариополско Учител в ДГ 30.09.2022г. обява
27.09.2022г. ОУ - село Крепча Учител по БЕЛ 30.09.2022г. обява
26.09.2022г. ЦСОП - град Търговище  Учител на деца със СОП 29.09.2022г.  обява
26.09.2022г.  ОУ - село Ломци Психолог на 2 часа 29.09.2022г. обява
26.09.2022г. ДГ "Слънце" - град Попово Готвач/перач 30.09.2022г. обява
26.09.2022г. ДГ №5 "Червената шапчица" - град Търговище Учител в детска градина - група в село Драгановец 27.09.2022г. обява
21.09.2022г. ДГ № 7 "Снежанка" - град Търговище Помощник на учителя - по проект 28.09.2022г. обява
20.09.2022г. ОУ - село Плъстина Учител по ФВС 23.09.2022г. обява
20.09.2022г. СУ - град Антоново Учител по Биология и ЗО и Химия и ООС 23.09.2022г. обява
20.09.2022г. ОУ "Любен Каравелов" - град Попово Чистач/хигиенист 23.09.2022г. обява
19.09.2022г.  ОУ "Св. Климент Охридски" - град Попово Учител в ГЦОУД в начален етап 23.09.2022г.   обява
19.09.2022г. ДГ № 9 "Приказка"  - град Търговище Помощник на учителя - по проект 21.09.2022г.  обява
19.09.2022г. Първо ОУ "Христо Ботев" - град Търговище Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап 21.09.2022г. обява
16.09.2022г.  ДГ "Слънце" - град Попово Работник, кухня на 4 часа 20.09.2022г.  обява
16.09.2022г.  Четвърто ОУ - град Търговище Старши учител в ГЦОУД в прогимназиален етап 20.09.2022г. обява
15.09.2022г. ОУ - село Стеврек  Учител по математика на 4 часа 23.09.2023г. обява
15.09.2022г. ДГ "Лястовичка" - град Попово Помощник-възпитател 19.09.2022г.  обява
15.09.2022г. ПГСС "Никола Пушкаров" - град Попово Ресурсен учител 20.09.2022г. обява
15.09.2022г. ПГСС "Никола Пушкаров" - град Попово Учител по немски език в гимназиален етап 23.09.2022г. обява
14.09.2022г.   ОУ - село Трескавец Учител по математика 16.09.2022г. обява
14.09.2022г.  Първо ОУ "Христо Ботев" - град Търговище Учител в  ГЦОУД в начален етап 16.09.2022г. обява
13.09.2022г. ДГ "Слънце" - град Попово Готвач 15.09.2022г.   обява
13.09.2022г. ОУ - село Зелена морава Учител в сборна ГЦОУД 15.09.2022г.  обява
12.09.2022г. ДГ №3 - град Търговище Огняр 15.09.2022г.  обява
12.09.2022г. ПТГ - град Търговище Технически сътрудник 14.09.2022г.  обява
12.09.2022г. ПГСС "Никола Пушкаров" - град Попово Лектор - агроном, лозаро-градинар - 290 часа 14.09.2022г.  обява
12.09.2022г. Второ СУ "Про. Н. маринов" - град Търговище Лектор по философия - 108 часа 14.09.2022г. обява
12.09.2022г. ОУ - село Врани кон Готвач 14.09.2022г. обява
12.09.2022г. ДГ № 8 "Слънце" - град Търговище Помощник - възипитател 14.09.2022г. обява
12.09.2022г.  ОУ - село Драгановец Учител в начален етап 19.09.2022г. обява
12.09.2022г. ПТГ "Цар Симеон велики" - град Търговище Учител по Английски език 14.09.2022г. обява
12.09.2022г. ПГ по земеделие - град Търговище Учител - инженер  по  производство на мебели на       4 часа 14.09.2022г.  обява
12.09.2022г. ПГ по земеделие - град Търговище Учител по физика и астрономия на 4 часа 14.09.2022г.  обява
09.09.2022г.   ОУ - село Подгорица Учител в ГЦОУД в начален етап 13.09.2022г. обява
09.09.2022г. ДГ - село Зараево Готвач - помощник-възпитател 14.09.2022г. обява
09.09.2022г. ОУ - село Вардун Учител по география - 6 часа седмично 13.09.2022г. обява
09.09.2022г. ОУ - село Вардун Учител по история - 6 часа седмично 13.09.2022г. обява
09.09.2022г.  ОУ - село Вардун Учител в ГЦОУД в начален етап 13.09.2022г.  обява
08.09.2022г. Трето ОУ - град Търговище Лектор по Биология и здравно образование - 4 часа седмично 13.09.2022г.  обява
08.09.2022г. ОУ - село Ломци Учител по математика и ИТ 12.09.2022г. обява
08.09.2022г. ДГ "Пчелица" - град Търговище Учител, ДГ 13.09.2022г.  обява
08.09.2022. Четвърто ОУ "Иван Вазов" - град Търговище Начален учител - индивидуално обучение 13.09.2022г. обява
08.09.2022г. ПГ по земеделие - град Търговище Учител теоретично обучение - трактори и автомобили, земеделска техника 12.09.2022г. обява
08.09.2022г. ЦСОП - град Търговище Учител на деца със СОП 12.09.2022г.  обява
07.09.2022г. Първо ОУ - град Търговище Ръководител на направление ИКТ 12.09.2022г. обява
07.09.2022г. ПГ по земеделие - град Търговище Работник, поддръжка на 4 часа 09.09.2022г. обява
07.09.2022г. ПГ по земеделие - град Търговище Инструктор за обучение на водачи на МПС на 4 часа 09.09.2022г. обява
07.09.2022г. ОУ - село Светлен Учител по биология, география и химия 09.09.2022г. обява
07.09.2022г. ОУ - село Трескавец Учител по математика 09.09.2022г. обява
07.09.2022г.  ОУ - село Голямо Градище Учител по БЕЛ 10.09.2022г. обява
07.09.2022г. ПГТХВТ - град Търговище Учител, професионална подготовка - теоретично обучение по ПН "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг" 09.09.2022г. обява
05.09.2022г.  ОУ - село Зелена Морава Шофьор на училищен  автобус 09.09.2022г.  обява
05.09.2022г. ОУ - село Беломорци Психолог - на 2 часа 09.09.2022г. обява
05.09.2022г. ДГ № 1 "Веселушко" - град Търговище Учител, ДГ 09.09.2022г. обява
05.09.2022г. ОУ - село Крепча Учител в начален етап 09.09.2022г. обява
05.09.2022г. ОУ - село Стеврек Лектор по математика - 350 часа 14.09.2022г. обява
05.09.2022г. ОУ - село Беломорци Лектор по химия и ООС - 54 часа годишно 09.09.2022г. обява
05.09.2022г. ОУ - село Беломорци Лектор по история и цивилизация - 140 часа годишно 09.09.2022г. обява
05.09.2022г. Второ СУ "Проф.Н.Маринов" - град Търговище Чистач 07.09.2022г. обява
02.09.2022г. ОУ - село Драгановец Учител по биология и химия и ООС 08.09.2022г. обява
01.09.2022г. ДГ "Пчелица" - град Търговище Учител в детска градина 07.09.2022г. обява
01.09.2022г. Второ ОУ "Никола Вапцаров" - град Търговище Огняр - работник поддръжка  17.10.2022г. обява
01.09.2022г. Второ ОУ "Никола Вапцаров" - град Търговище  Образователен медиатор по НП - на 4 часа 07.09.2022г. обява
01.09.2022г. Второ ОУ "Никола Вапцаров" - град Търговище Учител по БЕЛ - на 4 часа 07.09.2022г. обява
01.09.2022г. Второ ОУ "Никола Вапцаров" - град Търговище  Учител - лектор по ФВС - 227 часа 07.09.2022г. обява
01.09.2022г. Второ ОУ "Никола Вапцаров" - град Търговище Логопед 07.09.2022г.  обява
01.09.2022г. ОУ - село Светлен Външен лектор по музика - 190 часа 07.09.2022г.  обява
01.09.2022г.  ОУ - село Светлен Учител в ГЦОУД - прогимназиален етап  07.09.2022г.  обява
01.09.2022г. ОУ - село Славяново Учител в ГЦОУД - начален етап 05.09.2022г. обява
01.09.2022г. ПГ "Симеон Велчев" - град Омуртаг Чистач 12.09.2022г. обява
01.09.2022г. ПГ "Симеон Велчев" - град Омуртаг Учител по Английски език 12.09.2022г. обява
01.09.2022г. ОУ - село Садина Учител, начален етап 08.09.2022г. обява
01.09.2022г. ДГ № 8 "Слънце" - град Търговище Учител ДГ - за група в с. Голямо ново 05.09.2022г. обява
31.08.2022г. СУ - град Антоново Лектор по философия - 144 часа 02.09.2022г. обява
31.08.2022г. ПГЕС - град Търговище Учител по практика - строителство 07.09.2022г. обява
31.08.2022г. ОУ - село Голямо ново Учител по математика 05.09.2022г. обява
31.08.2022г. ОУ - село Светлен Учител, начален етап в ГЦОУД 07.09.2022г. обява
30.08.2022г. ПГ по ЕС - град Търговище Огняр - обща работна поддръжка 16.09.2022г. обява
30.08.2022г.  ПГТЛП - град Попово Учител/старши учител, практическо обучение в ПН "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника" 05.09.2022г.  обява
30.08.2022г.  ПГТЛП - град Попово Чистач/хигиенист - 2 места 05.09.2022г. обява
30.08.2022г. ОУ - село Макариополско Образователен медиатор на 4 часа 01.09.2022г.  обява
29.08.2022г. Второ СУ - град Търговище Учител в ГЦОУД в начален етап 02.09.2022г.  обява
29.08.2022г. Второ СУ - град Търговище Учител по Английски език 02.09.2022г.  обява
29.08.2022г. ОУ - село Надарево Учител по БЕЛ в прогимназиален етап 02.09.2022г.  обява
29.08.2022г. ОУ - село Подгорица Учител по Математика в прогимназиален етап 31.08.2022г. обява
29.08.2022г. ДГ - село Руец Учител, ДГ за група в с. Руец 01.09.2022г. обява
29.08.2022г. ПГСС"Никола Пушкаров" - град Попово Общ работник 31.08.2022г. обява
29.08.2022г. ОУ - село Дралфа Учител по БЕЛ в прогимназиален етап 01.09.2022г.  обява
26.08.2022г. ДГ № 7 "Снежанка" - град Търговище Помощник - възпитател 05.09.2022г. обява
26.08.2022г.  ДГ № 7 "Снежанка" - град Търговище Учител в ДГ 05.09.2022г. обява
26.08.2022г.  ОУ - село Драгановец Хигиенист чистач 01.09.2022г. обява
26.08.2022г. ДГ №9 "Приказка" - град Търговище Учител, ДГ в групи в село Лиляк и село Подгорица - 2 места 31.08.2022г. обява
26.08.2022г. ПГТХВТ - град Търговище Счетоводител 31.08.2022г. обява
25.08.2022г.  ПГЕС - град Търговище Учител по практика - строителство 31.08.2022г.  обява
25.08.2022г. ОУ - село Трескавец Учител в начален етап   31.08.2022г. обява
25.08.2022г. Първо ОУ "Христо Ботев" - град Търговище Учител ГЦОУД в начален етап  13.09.2022г. обява
25.08.2022г. Спортно училище - град Търговище Учител, спортна подготовка (Стрелба) - 4 часа 30.08.2022г.  обява
25.08.2022г. Спортно училище - град Търговище Учител, спортна подготовка (Борба) 30.08.2022г.  обява
25.08.2022г.  ПГСС - град Попово Лектор по Мебелно производство - 342 часа 31.08.2022г. обява
 24.08.2022г. ПГСС - град Попово Учител теоретично обучение - ПН - Администрация и управление 26.08.2022г. обява
24.08.2022г. ОУ - село Водица Учител  в ГЦОУД - начален етап 31.08.2022г. обява
24.08.2022г. ДГ "Лястовичка" - град Попово ЗАС 26.08.2022г. обява
23.08.2022г. Първо СУ - град Търговище Учител в ГЦОУД - начален етап - 2 места 29.08.2022г.  обява
23.08.2022г. Първо СУ - град Търговище Работник, поддръжка и портиер 29.08.2022г.  обява
23.08.2022г. Първо СУ - град Търговище Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап 29.08.2022г. обява 
23.08.2022г. ОУ - село Водица Учител по математика 31.08.2022г. обява
22.08.2022г. ПГ по земеделие - град Търговище ЗАС 24.08.2022г. обява
22.08.2022г. Второ СУ "Проф. Никола Маринов" - град Търговище Учител по музика 26.08.2022г. обява
22.08.2022г. Второ СУ "Проф. Никола Маринов" - град Търговище  Учител в ГЦОУД в начален етап 26.08.2022г. обява
19.08.2022г. ДГ №3 - град Търговище Учител в детска градина 25.08.2022г. обява
17.08.2022г. ПГТЛП - град Омуртаг Учител по Теория на професията 31.08.2022г. обява
17.08.2022г.  ПГСС - град Попово Учител, практическо обучение - ПН - Растениевъдство и животновъдство - инженерни дисциплини 24.08.2022г.  обява
17.08.2022г.  ПГСС - град Попово Лектор по Мебелно производство - учебна практика - 342 часа 24.08.2022г.  обява
17.08.2022г.  ПГСС - град Попово Лектор по Музика - 234 часа 24.08.2022г.  обява
17.08.2022г.  ОУ "Св. Климент Охридски" - град Попово Учител в ГЦОУД - прогимназиален етап 26.08.2022г.  обява
16.08.2022г. ОУ - село Голямо Градище Учител по математика 19.08.2022г.  обява
16.08.2022г. Спортно училище - град Търговище Учител по математика и информатика 18.08.2022г. обява
16.08.2022г. ДГ №2 "Осми март" - град Търговище Учител в ДГ- 2 места 18.08.2022г. обява
16.08.2022г. ДГ №2 "Осми март"- град Търговище Помощник-възпитател в ДГ 18.08.2022г. обява
15.08.2022г. ДГ- село Зараево Готвач - помощник-възпитател за група в с. Глогинка 19.08.2022г. обява
15.08.2022г. ДГ- село Зараево Учител в ДГ  19.08.2022г. обява
15.08.2022г. Четвърто ОУ - град Търговище Учител в група за целодневна организация на учебния ден - 5-7 клас 31.08.2022г. обява
15.08.2022г. Четвърто ОУ - град Търговище Учител в група за целодневна организация на учебния ден - 1-4 клас 31.08.2022г. обява
15.08.2022г. Четвърто ОУ - град Търговище Учител по БЕЛ и История и цивилизации 31.08.2022г. обява
15.08.2022г. Четвърто ОУ - град Търговище Лектор по география и икономика - 328 часа 31.08.2022г. обява
15.08.2022г. Четвърто ОУ - град Търговище Лектор начален етап ФВС - 288 часа 31.08.2022г. обява
03.08.2022г. ПТГ "Цар Симеон Велики" - град Търговище Учител по ФВС 05.08.2022г. обява
03.08.2022г. ОУ - село Светлен Образователен медиатор 05.08.2022г.  обява
03.08.2022г. ОУ - село Славяново Учител по математика 05.08.2022г. обява
02.08.2022г. ПГЕС - град Търговище Учител - Електротехника и енергетика 31.08.2022г. обява
02.08.2022г. ДГ 9 "Приказка" - град Търговище Помощник - възпитател за група в с. Лиляк 04.08.2022г. обява
01.08.2022г. ДГ "Здравец" - град Попово Учител, ДГ 03.08.2022г.  обява
28.07.2022г. ОУ - село Камбурово Учител в начален етап 03.08.2022г. обява
26.07.2022г. НУ - село Изворово Чистач на 4 часа 01.08.2022г. обява
21.07.2022г. ДГ "Пчелица" - град Търговище Учител, ДГ 28.07.2022г. обява
20.07.2022г. ЦСОП - град Търговище Учител на деца със СОП 29.07.2022г. обява
20.07.2022г. ПГЗ - град Търговище Образователен медиатор - 4 часа 23.07.2022г. обява
19.07.2022г. СУ - град Антоново Лектор по Руски език - 278 часа 26.08.2022г. обява
19.07.2022г. СУ - град Антоново Учител по Английски език 26.08.2022г. обява
19.07.2022г. СУ - град Антоново Учител по Български език и литература 26.08.2022г. обява 
19.07.2022г. СУ - град Антоново Учител по Български език и литература 26.08.2022г. обява
15.07.2022г. ПТГ "Цар Симеон велики" - град Търговище Уител по теоретично обучение "Машиностроене, металообработване и металургия" 21.07.2022г. обява
15.07.2022г. ПТГ "Цар Симеон велики" - град Търговище Учител по Физика и астрономия 21.07.2022г. обява
15.07.2022г. ПТГ "Цар Симеон велики" - град Търговище  Учител по Английски език - на 6 часа - 486 часа  21.07.2022г.  обява
13.07.2022г. ОУ - село Подгорица Медиатор по Национална пограма 15.07.2022г. обява
08.07.2022г. Второ ОУ "Н.Вапцаров"- град Търговище Счетоводител 12.07.2022г. обява
01.07.2022г. Трето ОУ - град Търговище Социален работник - 4 часа 05.07.2022г. обява
01.07.2022г. Трето ОУ - град Търговище Образователен медиатор 05.07.2022г.  обява
30.06.2022г. ОУ - село Крепча Образователен медиатор 01.07.2022г. обява
30.06.2022г. ОУ - село Вардун Образователен медиатор 04.07.2022г.  обява
30.06.2022г. ОУ - село Светлен Образователен медиатор 04.07.2022г.  обява
30.06.2022г. НУ - село Изворово Образователен медиатор - 4 часа 30.06.2022г. обява
29.06.2022г. ОУ - село Врани кон Социален работник 30.06.2022г. обява
29.06.2022г.  Първо НУ - град Омуртаг Образователен медиатор 01.07.2022г. обява
29.06.2022г.  ОУ - село Зараево Образователен медиатор 30.06.2022г. обява
29.06.2022г.  ОУ - село Надарево Образователен медиатор 01.07.2022г. обява
29.06.2022г.  ОУ - село Надарево Социален работник - на 4 часа 01.07.2022г. обява
29.06.2022г. ОУ "Св. Климент Охридски" - град Попово Образователен медиатор 01.07.2022г. обява
29.06.2022г. ОУ "Даки Йорданов" - град Омуртаг Социален работник 04.07.2022г. обява
29.06.2022г. ОУ "Даки Йорданов" - град Омуртаг Образователен медиатор 04.07.2022г. обява
29.06.2022г. СУ - град Антоново Образователен медиатор 01.07.2022г.  обява
29.06.2022г. ОУ - село Дралфа Образователен медиатор 01.07.2022г.  обява
29.06.2022г. ОУ - село Зелена морава  Образователен медиатор  30.06.2022г.  обява 
24.06.2022г. ОУ - село Ломци Образователен медиатор 28.06.2022г. обява
12.06.2022г. ПГ по електроника и електротехника - град Търговище  Старши счетоводител 16.06.2022г. обява
07.06.2022г. Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище  Учител в ГЦОУД в начален етап 09.06.2022г. обява
11.05.2022г. ОУ - село Светлен Помощник на учителя - срочен договор 13.05.2022г. обява
04.05.2022г. ПГСС - град Попово Общ работник 10.05.2022г. обява
04.05.2022г. ОУ "Даки Йорданов" - град Омуртаг Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап 11.05.2022г. обява
03.05.2022г.  Спортно училище - град Търговище Главен счетоводител 05.05.2022г. обява
03.05.2022г.  ДГ №3 - град Търговище Помощник - възпитател 05.05.2022г. обява 
03.05.2022г.  ДГ "Здравец" - град Попово Помощник - възпитател 05.05.2022г. обява
03.05.2022г. ДГ № 6 "Пролет" - град Търговище Счетоводител - на 4 часа 05.05.2022г. обява
20.04.2022г. ДГ № 8 "Слънце" - град Търговище Помощник възпитател 26.04.2022г. обява
18.04.2022г. Второ ОУ - град Търговище  Счетоводител - на 4 часа 21.04.2022г. обява
18.04.2022г. ОУ - село Голямо Ново  Учител по Български език и литература 20.04.2022г. обява
12.04.2022г. ПГТХВТ - град Търговище  Учител по Готварство 15.04.2022г.  обява
 31.03.2022г.  ОУ - село Стеврек  Учител по Английски език 06.04.2022г.  обява
 29.03.2022г. ОУ - село Драгановец Учител по История и цивилизации и География 05.04.2022г. обява
 11.03.2022г. ПГ по земеделие - град Търговище  Учител по история и цивилизации 15.03.2022г. обява
09.03.2022г.  ДГ № 5 "Червената шапчица" - град Търговище Помощник на учителя - по проект 09.03.2022г. обява
07.03.2022г.  ДГ "Слънце" - град Попово Учител ДГ 09.03.2022г. обява
02.03.2022г. ОУ - село Зелена Морава  Шофьор на училищен автобус 11.03.2022г. обява
24.02.2021г. Четвърто ОУ"Иван Вазов" - град Търговище Секретар 28.02.2022г. обява
21.02.2021г.  РЦПППО - област Търговище  Деловодител на 4 часа 28.02.2022г. обява
21.02.2021г. ДГ № 5 "Червената шапчица" - град Търговище Помощник на учителя 22.02.2022г.  обява
17.02.2021г. Второ СУ "Проф. Н. Маринов" - град Търговище Чистач 25.02.2022г. обява
08.02.2021г. СУ - град Опака Учител в начален етап 10.02.2022г.  обява
08.02.2021г. ОУ - село Ломци Психолог 10.02.2022г.  обява
08.02.2021г. ОУ - село Ломци Учител по Български език и литература 09.02.2022г. обява
07.02.2021г. ОУ - село Зелена Морава  Шофьор 11.02.2022г. обява
27.01.2022г. ПГТХВТ "Алеко Константинов" - град Тъърговище Учител по  Химия и биология 01.02.2022г. обява
14.01.2022г.  Първо ОУ "Христо Ботев" - град Търговище Учител/старши учител по Технологии и предприемачество 5-8 клас 21.01.2022г. обява
11.01.2022г.   ПГТрЛП - град Омуртаг Учител практическо обучение в профасионално направление "Фризьорски и козметични услуги" 19.01.2022г. обява
11.01.2022г.   ДГ "Слънце" - град Попово  Детегледач 13.01.2022г. обява
11.01.2022г.  Второ СУ "Проф. Н. Маринов" - град Търговище Чистач 14.01.2022г.  обява
 10.01.2022г.   ДГ "Лястовичка" - град Попово  Помощник на учителя 12.01.2022г.  обява
06.01.2022г.   ДГ- село Зараево  Учител в ДГ за група в с. Светлен 10.01.2022г. обява
05.01.2022г.  ОУ - село Водица  Учител ГЦОУД в начален етап 07.01.2022г. обява
04.01.2022г. ОУ - село Светлен Образователен медиатор 07.01.2022г. обява
04.01.2022г. ДГ №9 "Приказка" - град Търговище Учител ДГ в група в с. Лиляк, Учител ДГ в група в с. Подгорица 06.01.2022г. обява
         
down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2024, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Свободни работни места
right-shadow