left-shadow
 Във връзка с изпълнението на проект РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Във връзка с изпълнението на проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" на 29 и 30 март се проведоха две последователни работни срещи:

 Във връзка с изпълнението на проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" на 29 и 30 март се проведоха две последователни работни срещи:  
 
29 март: „Работна среща на екипа за управление на проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ с териториалните екипи от регионалните управления на образованието“
30 март: „Работна среща на екипа за управление на проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ с териториалните екипи - директори и счетоводители в детските градини/училищата, участващи в изпълнението на проекта.
 
На работната среща се обсъдиха изпълнението на проекта и предстоящите дейности, свързани с електронната система, финансирането и отчитането на проектните дейности. Представяне, от г-н Камен Йорданов, на специфични функционалности  на новия раздел в платформата "Бюджет".

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2022, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Във връзка с изпълнението на проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" на 29 и 30 март се проведоха две последователни работни срещи:
right-shadow