left-shadow
Активно включване на родителската общност в училищния живот. Работа с родители. РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Активно включване на родителската общност в училищния живот. Работа с родители.

Родителите са първите и постоянни учители на детето. Те играят съществена роля, за да подпомогнат децата да учат, да управляват поведението си, да са толерантни с околните, да общуват с различни възрасти. 
Учители и родители сме еднакво отговорни за израстването на детето като личност, но ако общите усилия са в една посока, то тогава успехът е гарантиран. 
В Изпълнение на плана на регионалния методически съвет към РУО-Търговище предлагаме на вниманието Ви методически материали на тема "Активно включване на родителската общност в училищния живот. Работа с родители." на директорите на I ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище и ОУ "Христо Ботев" с. Зелена морава 

Партньорството с родителите като елемент от модела за изграждане на приобщаваща училищна среда - I ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище

Насърчаване участието на родителите в образователния процес - ОУ "Христо Ботев" с. Зелена морава
 
Невяна Захариева, старши експерт по ОСО
Галина Димитрова, старши експерт по ОСО

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2022, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Активно включване на родителската общност в училищния живот. Работа с родители.
right-shadow