left-shadow
Детски градини обмениха опит относно адаптацията на децата РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Детски градини обмениха опит относно адаптацията на децата

           Днес, 25.10.2022 г., се проведе работна среща за обмяна на опит между детски градини в област Търговище. Домакин на срещата бе ДГ „Зарайск“ с. Зараево, а организатор на събитието е Регионалното управление на образованието в Търговище. Присъстваха началникът на РУО г-жа Елка Станчева, началникът на отдел ОМДК в РУО г-н Стефан Станчев, експерти от управлението и директори на детски градини. Целта на срещата бе да се представят въведените програмни системи с елементи на иновации относно адаптацията на децата в условията на детската градина и взаимодействието със семейната общност.
            Директорите на три детски градини представиха своя опит при адаптирането на децата и привличането на родителите чрез разработването на проекти по Национална програма „Успяваме заедно“ 2021 г. Първа бе домакинът на срещата г-жа Красимирка Димитрова, директор на ДГ „Зарайск“ с. Зараево. Гостите останаха впечатлени от изградената в градината детска библиотека. Тя е оборудвана с финансови средства по Модул 2 „Иновативна детска градина“ по националната програма. При стартиране на дейността е проведена анкета с родителите с цел изследване на интереса им към четенето на книги. След изграждането на библиотеката от ръководството на детската градина отчитат голям напредък сред децата и техните родители, както и повишаване на интереса им към книгите.
 
            По същия модул на проекта дейности са реализирани и в ДГ „Радост“ гр. Омуртаг. Директорът на градината г-жа Галина Димитрова представи целите на проекта, една от които е да организират дейности и чрез целенасоченото им използване да достигнат до формиране на екологично съзнание и култура у деца, учители и родители. В детската градина са засадени цветя от децата, поставена е кофа за тор тип компостер, монтирани са контейнери за разделно събиране на отпадъци, оформен е „еко кът“ и още много други дейности, насочени към стимулираме личностните нагласи и способности на децата,  формиране на гражданска отговорност за състоянието на природата и околната среда.
 
            Помещения за срещи с родителите и по-бързото адаптиране на децата в градината са оборудвани в ДГ „Здравец“ гр. Попово. Директорът г-н Владимир Начев представи целите и постигнатите резултати, а именно изграждане на семейна общност в рамките на детската градина, изработване и прилагане на ефективни мерки за осигуряване на плавен преход на детето от семейната среда към детската градина и др.
 
            Гостуващите директори на детски градини също споделиха какво предстои да се реализира по проекта в ръководените от тях институции. В края на срещата участниците обсъдиха представените практики и споделиха своите впечатления от постигнатите резултати.
 
 Презентации на:
 
 
 
 
Галина Димитрова
 
Ст. експерт по ОСО в РУО – Търговище

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2022, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Детски градини обмениха опит относно адаптацията на децата
right-shadow