left-shadow
Информационна среща с родители във връзка с Проект BG05M2OP001-3.005-0004 в ДГ „Усмивка“ гр.Опака РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Информационна среща с родители във връзка с Проект BG05M2OP001-3.005-0004 в ДГ „Усмивка“ гр.Опака

 На проведената среща  екипът запозна родителите с дейностите по Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”.
Бяха презентирани целите и очакваните резултати от допълнителните занимания по дейност 1 – занимания по Български език.
Родителите имаха възможност да видят залата, в която се провеждат заниманията с децата и част от материалите, с които работят.

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2022, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Информационна среща с родители във връзка с Проект BG05M2OP001-3.005-0004 в ДГ „Усмивка“ гр.Опака
right-shadow