left-shadow
МЕЖДУУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

МЕЖДУУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

        На 15 юни 2022 г., училища от област Търговище, участващи в  проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, проведоха междуучилищни дейности по Дейност 8 от проекта.  Координатор на събитията е териториалният екип за управление на проекта към РУО-Търговище, а своеобразни домакини – училищата III ОУ „Петко Р. Славейков“ гр. Търговище, ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Попово и ОУ „Акад. Даки Йорданов“ гр. Омуртаг. 
        От 9,00 ч. в Конферентна зала на МВР-Търговище се проведе Форум за популяризиране и мултиплициране на училищни дейности по проект „Подкрепа за успех“ с 10 училища от община Търговище. 
        От 10,00 ч. в Дом на културата „Димо Коларов“ гр. Попово започна фестивал под надслов „Заедно по пътя към успеха“ с участието на ученици от 7 училища от община Попово. 
        STEM – центърът в с. Ястребино, общ. Антоново събра ученици от 7 училища от общините Омуртаг и Антоново за провеждането на фестивала „Знанието - пътят към успеха“ в 11,00 часа. 
        Събитията бяха открити от началника на РУО-Търговище и координатор на проект „Подкрепа за успех“ за област Търговище г-жа Елка Станчева. Тя поздрави участниците с успешната и ползотворна работа по проекта, продължила 3 години.
„Дори в условията на COVID-19 и продължителното време на работа от разстояние в електронна среда – групите за допълнителни обучения, както и групите за занимания по интереси, изпълниха своето предназначение“- заяви г-жа Станчева и благодари за постигнатите успехи. 
И на трите форума, наред с поднесената информация за работата на училищата, присъстващите станаха свидетели на атрактивни изяви на участниците в групите. Учениците пяха, танцуваха и се забавляваха. Бяха представени театрални сценки, занимателни задачи и викторини, а в предверията професионалните гимназии бяха подредили свои щандове с изработени в групите интересни изделия и вкусни лакомства.
        Междуучилищните мероприятия, които протекоха в днешния ден, освен че популяризираха работата на отделните групи по проекта, бяха поле за презентиране на постиженията на участниците. По този начин, те се превърнаха в мащабни заключителни събития на работата на ученици, ръководители, училищни и териториални екипи за управление на Проект „Подкрепа за успех“.
        В продължение на 3 години РУО - Търговище координира и управлява чрез териториалния екип дейностите по Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация. Дейностите по проект „Подкрепа за успех“ приключват на 30.06.2022 г.

Невяна Захариева
Експерт мониторинг и контрол


down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2023, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
МЕЖДУУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“
right-shadow