left-shadow
„Нов шанс за успех” в ОУ „Г. С. Раковски” с. Голямо ново РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

„Нов шанс за успех” в ОУ „Г. С. Раковски” с. Голямо ново

През учебната 2017/2018 година Основно училище „Г. С. Раковски” с. Голямо ново участва в проект „Нов шанс за успех” по процедура чрез директно предоставяне BG05M20P001-3.004 „Ограмотяване на възрастни – фаза1” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.
В училището беше сформирана една група за ограмотяване на възрастни, в която се обучаваха 11 лица над 16 годишна възраст. Всички обучаеми завършиха курса за ограмотяване и положиха успешно финалните изпити.


down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2022, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
„Нов шанс за успех” в ОУ „Г. С. Раковски” с. Голямо ново
right-shadow