left-shadow
Регионално управление на образованието Търговище Министерство на образованието и науката
Регионално управление по образованието - Търговище
Официален сайт
РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Нови 16 клуба за повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците стартират в област Търговище по проект „Образование за утрешния ден“

     Днес, 10.10.2023 г., в актовата зала на Първо ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище се проведе работна среща с директорите на училища от област Търговище. Организатор е Регионалното управление на образованието в Търговище.
     Началникът на РУО – Търговище г-жа Елка Станчева информира присъстващите, че срещата е по повод предстоящите дейности по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“. 
     Г-жа Маргарита Гаджовска – старши експерт по математика в РУО – Търговище акцентира, че от днес започва изпълнението на Дейност 3.4. Обучение на учители за работа с дигитални ресурси и внедрената платформа за образователни услуги и съдържание с цел въвеждане на иновативни методи на преподаване чрез съвременни ИКТ. Всеки учител, който до настоящия момент не е бил включен в обучения по „Образование за утрешния ден“, ще може да заяви желание за включване в обучения по Дейност 3.4. през платформата на проекта – https://oud.mon.bg. Участниците ще могат да заявяват до 3 теми за обучение в срок до 16.10.2023 г. При сформиране на група всеки педагогически специалист, преминал обучение, ще получи 2 квалификационни кредита. 
     По време на срещата бе представена и информация за включване на учителите в Дейност 4. Разработване на дигитално образователно съдържание. В електронната платформа „Дигитална раница“ образователно съдържание могат да разработват и споделят всички учители по учебни предмети от I до XII клас за общообразователна подготовка. Тези уроци ще бъдат видими за учители и ученици на ниво училище. Ако учителят прецени, че неговият урок е добър и може да се използва от учители и ученици от цялата страна, тогава има възможност да го изпрати за одобрение. След оценка по утвърдена от МОН методика, това съдържание ще бъде публикувано в съответната категория в платформата, като учителите ще получават заплащане за всеки разработен от тях и публикуван за национално ползване авторски урок.
     До 15 декември 2023 г. продължава изпълнението на Дейност 6. Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали). През настоящата учебна година са сформирани нови 16 клуба с ученици в 11 училища.
     Предстои директорите да запознаят педагогическите специалисти от училищата с изпълнението на дейностите по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“. 
 

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2024, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Нови 16 клуба за повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците стартират в област Търговище по проект „Образование за утрешния ден“
right-shadow