left-shadow
Обява за конкурс за заемане на длъжността „директор” на училища на територията на област Търговище РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Обява за конкурс за заемане на длъжността „директор” на училища на територията на област Търговище

 
на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на държавните и общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно  развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2023, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Обява за конкурс за заемане на длъжността „директор” на училища на територията на област Търговище
right-shadow