left-shadow
Организацията на новата учебна година бе обсъдена на работно съвещание с директорите на училища от област Търговище РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Организацията на новата учебна година бе обсъдена на работно съвещание с директорите на училища от област Търговище

     Днес, 12.09.2023 г., преди старта на учебната година се проведе традиционното работно съвещание с директорите на училища от област Търговище. Срещата се организира от Регионално управление на образованието – Търговище. Присъстваха експерти от управлението и представители на обществени институции, имащи отношение към организацията на дейностите в училищното образование.
      Успешен старт и успешна учебна година пожелаха на присъстващите областният управител г-жа Гергана Цонева и заместник-кметът на община Търговище г-жа Рая Матева.
     Представителите на ОД на МВР, Общински съвет по наркотични вещества в Търговище, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Регионална здравна инспекция, РД „Социално подпомагане“, Военно окръжие – Търговище, Дирекция „Хуманитарни дейности и социална политика“ в Община Търговище и РСО към КТ „Подкрепа“ запознаха присъстващите с акценти в общата работа, които следва да бъдат взети предвид през новата учебна година. Бяха застъпени теми като осигуряване на пътната безопасност на учениците, съвместни дейности и инициативи с образователните институции, насочени към превенция на употребата на наркотични и упойващи вещества, пожарната безопасност на сградите и помещенията, условията за отпускане на еднократни помощи и детски надбавки и други въпроси.
     Началникът на РУО – Търговище г-жа Елка Станчева представи важните моменти в началото и по време на новата учебна година. Тя обърна внимание на влезли в сила изменения на наредби и предстоящи промени. През месец септември ще бъде одобрена национална програма по пътна безопасност в училищата и детските градини.
     На регионално и училищно ниво се очакват дейности, свързани с превенция на агресията и тормоза в училище и превенция на разпространяването и употребата на упойващи и наркотични вещества. 
     Предстои стартиране на мониторинг на процесите, като се изготвят анализи на национално, на регионално и на училищно равнище. Очаква се анализите да се направят на базата на резултатите от предходните 3 години и да се планират адекватни мерки. 
     На регионално равнище ще се извърши мониторинг с цел проследяване, събиране и анализ на информация за процесите и ситуацията в училищата с трайно ниски резултати от НВО и ДЗИ и тенденции на повишаване на резултатите. 
     На училищно равнище контролната дейност на директорите и заместник-директорите ще бъде с фокус присъствието на учениците в учебните часове и прилагането на мерки за намаляване на отсъствията. 
     Бяха дадени насоки за попълване на коректна информация в електронните платформи на МОН за дейността на институцията и организацията на образователния процес за учебната година. 
     В края на съвещанието г-жа Станчева пожела на директорите на добър час и да са все така отговорни и позитивни през новата учебна година.
 

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2023, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Организацията на новата учебна година бе обсъдена на работно съвещание с директорите на училища от област Търговище
right-shadow