left-shadow
Регионално управление на образованието Търговище Министерство на образованието и науката
Регионално управление по образованието - Търговище
Официален сайт
РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Организиране и провеждане на изпити за валидиране на резултати от неформално обучение и информално учене

Съгласно Инструкция за организиране и провеждане на обученията в курсове за ограмотяване и в курсове за придобиване на компетентности от прогимназиален етап по проект „Нов шанс за успех” към „Ограмотяване на възрастни – Фаза 1”, училищата, изпълняващи проектни дейности могат да организират сесии за валидиране на резултати от неформално и информално учене.
В област Търговище училището, което през настоящата година осъществява дейности по ограмотаяване на възрастни по проект „Нов шанс за успех” е Основно училище „Георги С. Раковски” с. Голямо ново, общ. Търговище, обл. Търговище.
През първата седмица на месец юни 2018 г. в училището ще се проведат финалните тестове за сертифициране на резултатите от обучението в курсовете за ограмотяване на възрастни , организирани по проекта. 
В рамките на тази сесия могат да се проведат и изпити за валидиране на компетентности за прогимназиален етап от основна степен на образование, както и компетентности за V клас, VI клас или VII клас.
Лицата, извън обучаемите по проекта, които желаят да валидират  компетентности за V клас, VI клас и VII клас или за прогимназиален етап на основна образователна степен, подават заявление в ОУ „Г.С. Раковски” с Голямо ново, в срок до 16 .05. 2018 г.
Допускането на лицата до полагане на изпитите за валидиране на компетентности се осъществява в съответствие с разпоредбите в чл. 122, чл. 123, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4, ал. 2 и ал. 3 от Раздел III на Наредба №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2024, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Организиране и провеждане на изпити за валидиране на резултати от неформално обучение и информално учене
right-shadow