left-shadow
Открити практики за допълнителна подкрепа на децата и учениците със СОП РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Открити практики за допълнителна подкрепа на децата и учениците със СОП

Две открити практики с директори и педагози организира и проведе РУО – Търговище с цел усъвършенстване на допълнителната подкрепа за децата и учениците със СОП, както и за методическо подпомагане за развитие на успешни педагогически практики.
На 19.11.2019 г. в базата на РЦПППО в гр. Попово се проведе първият практикум. Бяха представени софтуерът Communicator 5 на Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“, приложението Learning apps и сайтът за компютърно моделиране code.org. Гостите имаха възможност да видят терапевтични сесии в кабинетите по Сензорна терапия и двигателна активност, Трудотерапия и Монтесори.
На 10.12.2019 г. в Трето основно училище „Петко Р. Славейков“ гр. Търговище бяха представени нормативните изисквания за предоставяне на допълнителна подкрепа. На срещата присъстваха директори, координатори на екипи, ресурсни учители, логопеди и психолози от област Търговище. По време на практикума бе демонстрирано извършването на оценка на индивидуалните потребности на учениците. Акцент на срещата бе работата по групи на отделните специалисти. 
Иновативните практики ще подпомогнат както работата на педагогическите специалисти, така и обучението на децата и учениците със СОП. 

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2022, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Открити практики за допълнителна подкрепа на децата и учениците със СОП
right-shadow