left-shadow
Отлагане на постъпването на деца в I клас за учебната 2020/2021 година РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Отлагане на постъпването на деца в I клас за учебната 2020/2021 година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че обучението на деца, на които здравословното състояние и/или индивидуалните потребности не позволяват постъпване в първи клас, може да бъде отложено за една учебна година.
За целта е необходимо да бъде подадено заявление по образец с приложени определени документи. Заявлението (изтегли тук) трябва да бъде подадено до директора на РЦПППО – Търговище в срок до 20.06.2020 г. включително по електронен път, по пощата, по педагозите, които разнасят материали и работни листи, или всеки работен ден от 10.00 до 13.00 часа в базите на РЦПППО – област Търговище. При обективна невъзможност да бъдат изпратени всички необходими документи се изпраща само заявлението, а останалите се предоставят след отмяна на извънредното положение.
По електронен път сканираните /или снимани с телефон/документи се изпращат на електронна поща на РЦПППО – Търговище: e-mail: office@rcpppo-tg.com .
По пощата или по куриер на адрес: РЦПППО – област Търговище 7700 гр.Търговище, ул. „Кюстенджа” № 89 А, тел: 0601 / 6 44 64;
Заявления и документи ще се приемат и всеки работен ден от 10.00 до 13.00 часа  при спазване на изискванията за работа при епидемиологична ситуация в базите на РЦПППО – област Търговище на следните адреси:
База Търговище с адрес: гр. Търговище,  ул. „Кюстенджа” № 89 А
База Попово с адрес:  гр. Попово, ул. „Марко Николов“ № 2
База Омуртаг с адрес: гр. Омуртаг, ул. „Аспарух“ № 4
 
Придружаващите документи са:
– Удостоверение за задължително предучилищно образование, в което е описано, че детето няма готовност за постъпване в първи клас;
– Медицински документи /при наличието на такива/;
– Други материали и информация от педагогически, социални и други специалисти, отнасящи се за функционирането на детето, както и препоръки за отлагането му от обучение в първи клас.                                                                                                       
 

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2023, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Отлагане на постъпването на деца в I клас за учебната 2020/2021 година
right-shadow