left-shadow
Регионално управление на образованието Търговище Министерство на образованието и науката
Регионално управление по образованието - Търговище
Официален сайт
РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Партньорска мрежа между учители от 7 области на страната

     Четирима учители по професионална подготовка от област Търговище представиха своя добър опит при използването на изкуствен интелект в часовете по теория и учебна практика. Това се случи в рамките на четвъртото издание на  Междуинституционалния мост за обмяна на добри практики, организиран от Регионално управление на образованието – Търговище. Целта на партньорската мрежа е да се изгради полезно сътрудничество и взаимодействие както между регионалните управления, така и между професионалните гимназии от различни области на страната. В тазгодишното издание, което по традиция се провежда в Microsoft Teams, се включиха над 100 учители от професионални гимназии и експерти от регионалните управления на образованието от областите Видин, Хасково, Монтана, Враца, Ловеч и Перник. 
     Г-жа Ивелина Симеонова – учител теоретично обучение в професионално направление (ПН) „Администрация и управление“ в ПГИИ „Джон Атанасов“ гр. Търговище представи различни платформи, които използва в часовете си по счетоводство за привличане вниманието и интереса на учениците. Като подходяща платформа за обобщаващи теми по различни учебни предмети, тя посочи Escape team. При успешно решаване на пъзели, загадки и предизвикателства учениците преминават към следващите задачи. Другите платформи, които г-жа Симеонова представи, са LearningApps.org и Дигитален билет. Освен тях тя използва и възможностите на ChatGPT за генериране на идеи за ролеви игри в учебните часове, за създаване на сценарий за ролева игра с учениците, за генериране на примерни задачи и за създаване на критериална матрица за самооценка.
     Двама учители от ПГТЛП гр. Попово представиха изкуствения интелект, който използват в часовете по програмиране. Инж. Пламен Петков – учител практическо обучение в ПН „Компютърни науки“ представи C# - обектно ориентиран език за програмиране и възможностите за неговото приложение в часовете по професионална подготовка. Инж. Християн Иванов – ст. учител практическо обучение в ПН „Компютърни науки“ разясни СмарТест и приложението му в часовете по учебния предмет „Роботика и Сензорни системи“.
     Д-р Васка Белчовска-Неделчева – заместник-директор по учебно-производствена дейност в ПГСС „Никола Пушкаров“ гр. Попово, представи платформата European School Educaton Platform, която служи за осъществяване на партньорство между училища от различни държави. Чрез нея учители и ученици от професионалната гимназия в Попово комуникират с  училища от Турция, Северна Македония и Полша. Платформата е полезна за провеждане на онлайн срещи, форуми за дискусии, споделяне на материали от изпълнени дейности и други. Другата платформа, която използват учителите в професионалната гимназия, е EPALE. Благодарение на нея те се запознават с образователните системи на други държави и създават нови партньорства.
     В края на Междуинституционалния мост участниците поставиха въпроси и изразиха мнението си, че изградената партньорска мрежа е изключително полезна за обмяна на опит между учители от цялата страна. 
 

down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2024, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Партньорска мрежа между учители от 7 области на страната
right-shadow