left-shadow
Регионално управление на образованието Търговище Министерство на образованието и науката
Регионално управление по образованието - Търговище
Официален сайт
РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

ПГТЛП – Попово с присъдена акредитация по програма „Еразъм“

     На 09.01.2023 г. Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) представи одобрените 26 професионални гимназии, на които се присъжда „Еразъм акредитация“ в сектор „Професионално образование и обучение“. Сред тях е и Професионалната гимназия по техника и лека промишленост в Попово, която е с присъден знак за качество. Това ще позволи училището да получи опростен достъп за финансиране на дейности за осъществяване на образователни мобилности по програма „Еразъм“.
     Акредитацията е обвързана с повишаване на качеството на професионално образование и обучение, укрепване на ключовите компетентности, изучаването на езици и цифрови умения, подкрепа за развитието на специализирани работни умения, необходими за настоящия и бъдещия пазар на труда, споделяне на добри практики и насърчаване на използването на нови и иновативни педагогически методи и технологии, както и подкрепа за професионалното развитие на учители. 
     Одобрените за акредитация организации трябва да притежават достатъчен оперативен и професионален капацитет за изпълнение на предложения план по програмата „Еразъм“. Предоставянето на акредитация потвърждава, че одобрените училища са създали планове за изпълнение на висококачествени дейности за мобилност в рамките на по-обхватно усилие за развитие на образователните институции.
 
Галина Димитрова 
Ст. експерт по ОСО в РУО – Търговище 

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2024, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
ПГТЛП – Попово с присъдена акредитация по програма „Еразъм“
right-shadow