left-shadow
Регионално управление на образованието Търговище Министерство на образованието и науката
Регионално управление по образованието - Търговище
Официален сайт
РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Предприемачеството в начален етап

Неслучайно Европейският съюз определя предприемчивостта и инициативността като една от осемте ключови компетентности за учене през целия живот, чието усвояване всяка образователна система на държавите членки трябва да осигури за младите хора в училище. Това е дефинирано в Препоръка 2006/962/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно ключовите компетентности за учене през целия живот:„Инициативността и предприемчивостта е умението да превръщаш идеите в действия. То включва в себе си креативността, иновативността и поемането на риск, както и умението да планираш и управляваш проекти, за да постигнеш поставените цели. Индивидът осъзнава контекста на своята работа и успява да „сграбчи” възможностите, които се появяват. То е основата за придобиване на по-специфични умения и познания, необходими на онези, които създават или допринасят към социалните или търговските дейности. То включва в себе си и разбиране на етичните ценности и доброто управление.”
 
Изучавайки предприемачество, един ден младите хора могат да станат както предприемачи, така и отлични професионалисти, работещи в различни сфери на частния и публичния сектор. Качествата, които те ще са изградили, са еднакво ценни във всяко поприще. Благодарение на контактите с реалния бизнес по време на образованието си и възможностите за ранно кариерно ориентиране, те ще са много по-добре подготвени за пазара на труда. Разминаването между уменията на младите хора, излизащи от образователната система, и изискванията на работодателите, е до болка позната тема. С въвеждането на предмет предприемачество работодателите вече ще посрещат при себе си едни много по-добре подготвени активни и инициативни млади хора, които искат да дават всичко от себе си, за да развиват и себе си, и компанията, в която работят.
 
В Изпълнение на плана на регионалния методически съвет към РУО-Търговище Ви предлагаме материали и добри практики „Споделяне на идеи спомагащи работата по предприемачество в начален етап"
 
Невяна Захариева, старши експерт по ОСО
Галина Димитрова, старши експерт по ОСО
 

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2024, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Предприемачеството в начален етап
right-shadow