left-shadow
Регионално управление на образованието Търговище Министерство на образованието и науката
Регионално управление по образованието - Търговище
Официален сайт
РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Представят проект за дуалното обучение в Търговище

     В продължение на три дни (20-22.07.2020 г.) Търговище е домакин на информационна среща по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката. Целта на форума е представяне на предимствата на дуалното обучение пред учители и директори на професионални гимназии и работодатели от областите Търговище, Шумен и Разград. На събитието присъстваха експерти от регионалните управления на образованието в трите области.
     „За мен е удоволствие, че сме избрани да сме домакини на този форум… В отговор на все по-нарастващите нужди на българската икономика от млади квалифицирани кадри, най-вече със средно професионално образование, е необходимо да разширим обхвата на дуалното обучение“, заяви при откриването на работната среща началникът на РУО – Търговище г-жа Елка Станчева. Тя информира присъстващите, че в държавния план-прием за учебната 2020/2021 г. са включени три паралелки дуално обучение – в ПТГ „Цар Симеон Велики“ гр. Търговище, ПГЗ гр. Търговище и ПГТЛП гр. Омуртаг. 
     Официален гост на откриването бе областният управител г-н Митко Стайков, който подчерта, че се разчита много на добро взаимодействие и сътрудничество с работодателите за осигуряване не само на дуално обучение, но и на последваща трудова заетост. 
     През първия ден Симеон Симеонов – териториален координатор по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ и старши експерт по професионално образование и обучение в РУО – Търговище представи целта на проекта, целевите групи, дейностите и плана за изпълнение. Периодът на изпълнение е 3 години, считано от 03.02.2020 г. 
     По време на срещата присъстващите бяха запознати с основните изисквания на нормативната уредба и необходимите документи за участие в дуалната система на обучение. 
     По програма днес ще бъдат представени добри практики за популяризиране на дуалната система на обучение. Две училища от област Търговище - ПГТЛП Попово и ПТГ „Цар Симеон Велики“ гр. Търговище, ще презентират реализирането на първите дуални паралелки в областта - „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“ и „Мехатроника“.
     На финала на тридневната информационна среща ще бъде представен и обсъден план за изпълнение на дейностите по проекта. 
 
Галина Димитрова
Ст. експерт по ОСО в РУО - Търговище

down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2024, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Представят проект за дуалното обучение в Търговище
right-shadow