left-shadow
Проект РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Проект "Нов шанс за успех"

  отново стартираха обучения на възрастни по проект BG051PO001- 4.3-01- Ограмотяване на възрастни „Нов шанс за успех“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 Училището участва в първия етап на проекта, през който четиридесет и трима обучаеми приключиха успешно обученията и получиха удостоверения за завършен курс по ограмотяване. Удовлетворението от постигнатите резултати мотивира учителите и ръководството на училището за участие в настоящия трети етап.  
 
         Цел на проекта: Чрез ограмотяване и формиране на ключови компетентности да бъде улеснен по-нататъшният достъп на неграмотните и слабограмотни хора до общообразователна и професионална подготовка и съответно до по-конкурентно им участие на пазара на труда.
Специфични цели
• Да бъде осигурено организационно и методически обучението на неграмотни и слабограмотни лица над 16 годишна възраст.
• Да бъдат включени в учебна дейност неграмотни и слабограмотни лица над 16 години, които нямат завършен начален етап на образование.
• Да бъдат сертифицирани успешно завършилите обучението като предпоставка за успешното им включване в пазара на труд.
През настоящия етап на проекта във Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг са сформирани три групи с 38 обучаеми, които ще се ограмотяват в рамките на 100 дни. Те ще изучават Български език и литература, Математика, Човекът и обществото и Човекът и природата. В края на обучението ще положат изпит под формата на финален тест по всички предмети. С обучаемите са проведени разяснителни дейност.
Обучението е обезпечено с  учебни и методически материали, предоставени и финансирани от проекта.
Изготвил съобщението: Т. Петрова - директор на II НУ „Васил Левски” гр. Омуртаг   
down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2022, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Проект "Нов шанс за успех"
right-shadow