left-shadow
Работен семинар на МО на Класните ръководители в СУ „Васил Левски“ гр. Опака РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Работен семинар на МО на Класните ръководители в СУ „Васил Левски“ гр. Опака

 На 28.03.2019 год. в СУ „Васил Левски“ гр. Опака се проведе работен семинар на тема „Работата на класния ръководител за изграждане на устойчиви междуинституционални отношения и връзки“. На семинара присъстваха представители на институциите – Детска педагогическа стая, РПУ – участък Опака, служба  „Социално подпомагане“ отдел „Закрила на детето“, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, обществени възпитатели, родители и класни ръководители.
В сложния и динамичен процес на възпитание, развитие и социализация са ангажирани семейството, училището и редица обществени институции и организации, които допринасят за успешно формиране на зрели, пълноценни и способни личности. Акцентът на семинара беше върху стъпките, които осигуряват „здрав мост“ между класния ръководител, родителите и институциите. Безспорно доверието между страните е в основата на нашето успешно сътрудничество.

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2023, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Работен семинар на МО на Класните ръководители в СУ „Васил Левски“ гр. Опака
right-shadow