left-shadow
Работни срещи на ТЕУОП с директорите на детските градини и училищата от област Търговище, които участват в проект „АПСПО” РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Работни срещи на ТЕУОП с директорите на детските градини и училищата от област Търговище, които участват в проект „АПСПО”

       На 10 и 11 октомври 2019 г. се проведоха поредните срещи на ТЕУОП с директорите на детските градини и училищата от област Търговище, които участват в проект „АПСПО”. На тях бяха окончателно разяснени въпросите, набелязани на предходната работна среща с колегите от РУО-Габрово във Варна /3-5 септември 2019г./ относно организацията, провеждането и отчитането на обучителните пакети по Дейност 1 в училището/детската градина. Директорите предоставиха информация за сформиране на нови групи и техните ръководители за допълнително обучение по български език за деца от уязвимите групи. Относно отчитането на вече приключилите пакети получиха указания за коректното водене на документацията.
Разпределена беше квотата за област Търговище за назначаване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, според подадените от детските градини данни за брой групи и брой деца  със СОП. Обмислени бяха и възможностите за оптимално разпределение на педагогическите специалисти /психолози, логопеди и ресурсни учители/ между детските градини. С това стартира работата по  Дейност 2 на Проекта.

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2023, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Работни срещи на ТЕУОП с директорите на детските градини и училищата от област Търговище, които участват в проект „АПСПО”
right-shadow