left-shadow
Регионално управление на образованието Търговище Министерство на образованието и науката
Регионално управление по образованието - Търговище
Официален сайт
РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Регионална кръгла маса по проект „Твоят час”

            На 04.12.2018 г. се проведе Регионална кръгла маса по проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности,
 развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС). 
Тя бе организирана от Регионалното управление на образованието в Търговище и на нея присъстваха директори и педагогически специалисти от училищата в областта. Целта на заключителната проява бе да се споделят добри практики и опит, както и да се представят постигнатите резултатите от реализираните дейности.
            Срещата бе открита от началника на РУО Търговище г-жа Елка Станчева, която представи обобщена картина на дейностите по проекта. От област Търговище за учебната 2017/2018 г. се включиха 48 училища, в които бяха сформирани групи за извънкласни дейности по интереси и групи за преодоляване на образователните дефицити на учениците. 
            По време на кръглата маса общо 12 училища от област Търговище представиха реализираните дейности по проекта под формата на презентации и кратки филми. Своите групи представиха директорите и учители от ОУ „Акад. Даки Йорданова” – гр. Омуртаг, IV ОУ „Иван Вазов” – гр. Търговище, ОУ „Любен Каравелов” – гр. Попово, Първо НУ „Христо Смирненски” – гр. Омуртаг, ОУ „Христо Ботев” – с. Камбурово, СУ „Васил Левски” – гр. Опака, ОУ „Св. Климент Охридски” – гр. Попово, ОУ „Г. С. Раковски” – с. Голямо ново, Първо СУ „Св. Седмочисленици” – гр. Търговище, Второ СУ „Проф. Н. Маринов” – гр. Търговище, СУУУС „Св. Иван Рилски” – гр. Търговище и ПГТЛП – гр. Попово. 
            Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, а целта му е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище. 
 

down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2024, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Регионална кръгла маса по проект „Твоят час”
right-shadow