left-shadow
РУО – Търговище организира ученически фотоконкурс с послание на тема „Светът е прекрасен, защото …“ РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

РУО – Търговище организира ученически фотоконкурс с послание на тема „Светът е прекрасен, защото …“

     За втора поредна година РУО – Търговище обявява ученически фотоконкурс за снимка. Тази година темата е „Светът е прекрасен, защото …“. Инициативата цели да стимулира изявите и да провокира учениците да покажат чрез фотографии гледната си точка за ценностите в живота.
      В конкурса могат да участват ученици от V до XII клас, разпределени в две възрастови групи. Снимките за фотоконкурса трябва да са не по-стари от 1 година. Всеки автор може да участва с една снимка, която да има заглавие и да бъде придружена с кратък текст, описващ посланието ѝ. Участниците могат да изпращат само фотографии, направени от тях самите. Желаещите да участват попълват формуляр за регистрация (достъпен на сайта на РУО - https://www.ruotargovishte.bg/bg/) и го изпращат заедно с направената от тях снимка на електронен адрес ruo@ruotargovishte.bg. Творби могат да се изпращат до 11 април.
      Победителите ще бъдат обявени на 19 април 2022 г. на официалната електронна страница на РУО-Търговище www.riotargovishte.com. 
Галина Димитрова
Ст. експерт по ОСО в РУО - Търговище

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2022, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
РУО – Търговище организира ученически фотоконкурс с послание на тема „Светът е прекрасен, защото …“
right-shadow