left-shadow
Регионално управление на образованието Търговище Министерство на образованието и науката
Регионално управление по образованието - Търговище
Официален сайт
РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

РУО – Търговище представи електронната образователна платформа „Дигитална раница“

     На 27.01.2023 г., в конферентната зала на хотел „Терра Европа“ се проведе Информационен ден по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“. Организатор бе Регионалното управление на образованието в Търговище. На срещата присъстваха директори, заместник-директори и учители от всички 50 училища от област Търговище. Основен акцент в програмата бе представяне на създадената от МОН единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание „Дигитална раница“. 
     Информационният ден бе открит от началника на РУО – Търговище г-жа Елка Станчева, която представи предстоящите дейности по проекта. В цялата страна ще бъдат обучени 6 200 учители за създаване на дигитален урок за национално ползване. Други 12 000 учители също ще преминат обучение за работа с дигитални ресурси, които са интегрирани в „Дигиталната раница“. Освен това ще бъдат разработени електронни учебници и е-помагала по учебни предмети, интерактивни и мултимедийни уроци, образователни приложения и игри, тестове и др.
     Срещата продължи с отчитане на реализираните дейности по проекта на областно ниво, а именно сформираните клубове с ученици по Дейност 6 на „Образование за утрешния ден“ от началото на проекта до настоящия момент. 1 312 ученици са получили сертификати за преминато обучение в клубовете по интереси по ключови дигитални умения – базови и за напреднали. През настоящата учебна година са сформирани 36 клуба по интереси по компютърно моделиране/кодиране в 23 училища с общо 481 ученици. Добра практика по тази дейност бе представена от Венка Петрова – ст. учител по информатика и информационни технологии във Второ СУ „Проф. Н. Маринов“ гр. Търговище.
     Програмата продължи с представяне на електронната платформа „Дигитална раница“. Достъп до нея ще имат учители, ученици и родители. Чрез платформата се дава възможност на учениците да се запознават безплатно с различни форми на уроци, създадени от учители, тестове и образователно съдържание, а родителите да проследяват обучението на децата си. В нея образователно съдържание могат да разработват и споделят всички учители по учебни предмети от I до XII клас за общообразователна подготовка. Тези уроци ще бъдат видими за учители и ученици на ниво училище. Ако учителят прецени, че неговият урок е добър и може да се използва от учители и ученици от цялата страна, тогава има възможност да го изпрати за одобрение. След оценка по утвърдена от МОН методика, това съдържание ще бъде публикувано в съответната категория в платформата, като учителите ще получават заплащане за всеки разработен от тях и публикуван за национално ползване авторски урок. Очакваният брой, създадено с помощта на платформата и интегрираните в нея ресурси, оценено и утвърдено дигитално съдържание, е 4 500 броя, като няма да се допуска повторение на урок по дадена тема. Към момента в платформата е налично селектирано и адаптирано съдържание, покриващо над 75 % от учебните предмети за общообразователна подготовка от I до XII клас. 
    За да се представят възможностите на интегрираните ресурси в „Дигиталната раница“, четирима учители по математика, физика и астрономия, биология и здравно образование и история и цивилизация от област Търговище демонстрираха използването на WEB – модул Mozaik с вградено 3D съдържание по различните учебни предмети. 
    Предстои директорите да представят „Дигиталната раница“ на педагогическите екипи и да се създаде организация за достъп на родители и ученици до платформата. 
 
Галина Димитрова
Ст. експерт по ОСО в РУО – Търговище 
 

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2024, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
РУО – Търговище представи електронната образователна платформа „Дигитална раница“
right-shadow