left-shadow
Серия от открити практики представи ПТГ „Цар Симеон Велики“ в рамките на кампанията STEM дни „Да творим в екип“ РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Серия от открити практики представи ПТГ „Цар Симеон Велики“ в рамките на кампанията STEM дни „Да творим в екип“

     Днес, 26.01.2023 г., се проведе втора открита практика в рамките на регионалната кампания STEM дни „Да творим в екип“, организирана от Регионално управление на образованието в Търговище. Домакин бе ПТГ „Цар Симеон Велики“ гр. Търговище. Присъстваха началникът на РУО г-жа Елка Станчева, началникът на отдел ОМДК в РУО г-н Стефан Станчев, експерти от управлението, директори, заместник-директори и учители от училища с гимназиален етап в област Търговище.
     „Убедена съм, че днес учителите на ПТГ „Цар Симеон Велики“ гр. Търговище ще представят най-доброто от методическата си подготовка в STEM професиите, които училището предлага, и ще демонстрират реално как трябва да се осъществява това обучение. Вярвам, че от днешния ден ще можете да извлечете максимума от опита на Вашите колеги и да го мултиплицирате успешно във Вашата работа“, заяви по време на откриването г-жа Станчева. 
     В актовата зала директорът на училището г-н Николай Николов представи методически варианти за STEM елементи в часовете по общообразователна подготовка. Той презентира възможностите на различни платформи и приложения, които могат да се използват успешно в учебната дейност по различни предмети. 
     Директорът и заместник-директорът инж. Ваня Митева разделиха присъстващите на две групи и ги поканиха да наблюдават STEM занятия с учениците в лабораториите и работилниците. „Приложно моделиране на зъбно колело“ бе темата на екипно занятие между групи ученици от Ха клас, специалност „Компютърна техника и технологии“ и IXв клас, специалност „Мехатроника“. Учениците демонстрираха уменията си да използват компютърни програми за изпълнение на поставените от учителя задачи. 
     Отново в екип групи ученици от XIIа клас, специалност „Системно програмиране“ и втора група на XIIб  клас, специалност „Мехатроника“ проектираха и изграждаха макети за слънчеви панели. 
     В работилниците на училището гостите наблюдаваха практически занятия на учениците от XIб клас, специалност „Автотранспортна техника“. Те извършиха диагностика на механизми и системи в двигатели с вътрешно горене и ремонт на многоточкова инжекционна система. 
     След края на серията от уроци гостите се събраха отново в актовата зала, където споделиха впечатленията си. 
     До края на месец февруари предстои провеждане на трета открита практика, чийто домакин ще бъде ПГТЛП гр. Попово. 
 
Галина Димитрова
Ст. експерт по ОСО в РУО – Търговище 

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2023, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Серия от открити практики представи ПТГ „Цар Симеон Велики“ в рамките на кампанията STEM дни „Да творим в екип“
right-shadow