left-shadow
Регионално управление на образованието Търговище Министерство на образованието и науката
Регионално управление по образованието - Търговище
Официален сайт
РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

STEM ЦЕНТЪР ПГТЛП-Попово

 Професионална гимназия по техника и лека промишленост, гр. Попово реализира спечеленият проект „ЦЕНТЪР ЗА ДИГИТАЛНИ СЪЗДАТЕЛИ ETech&Art“ по НП „Изграждане на училищна SТЕМ среда“, Дейност I Голяма категория
 
 
     Идеята на проекта е изграждане на Център за дигитални създатели ETech&Art, чрез преструктуриране целият втори етаж на училището и трансформиране на 6 учебни кабинети. Фокусът на учебното съдържание е създаване на дигитални проекти и технологични решения с три акцента – инженерни науки, технологии и арт изкуство. Изследователската работа на учениците се планира в хода на проектно-базирана работа. ETech&Art центърът включва зоните:
Лаборатория по Приложно програмиране – персонални работни места за учениците и учителя с лаптоп  (1:1), стени за бележки и описание на алгоритми, презентационен център,  режим на учене „преживяване“.
Лаборатория по Компютърна техника и технологии – два специализирани тренировъчни стенда с WEB базирана интерактивна система с LCD дисплей, комплект инструменти и две лабораторни маси. Учениците работят прави, режими на учене „преживяване“ и „огнище“.  
Лаборатория по Роботика и сензорни системи – масивни маси със захранване за практическа работа, оформяне на 4 работни центъра с осигурен лаптоп, учениците работят прави, презентационен център за учителя, интерактивен дисплей, стени за чертане на скици, специализирана апаратура, комплекти по електроника и електротехника, роботика, сензорни системи, специализиран софтуер, режими на учене „преживяване“ и „огнище“.  
Лаборатория по Графичен дизайн и Мода – ансамбъл от дигитални зони, оборудвани за работа по двойки, 6 лаптопи/таблети със специализиран софтуер и достъп до офис техника, работен център за учителя, режими на учене „преживяване“ и „огнище“.  
Аудиториум – презентационен център, където учениците представят крайни резултати от проектна/екипна дейност, обособени позиции на лектор и аудитория с 20 седящи места, интерактивен дисплей, софтуерна система за връзка с таблети/нотбуци със сензорни екрани за учениците (1:1), озвучаване, режим на учене „на върха“. Обособени пространства за излагане на материали и създадени от учениците арт-проекти.
Зона за екипна работа на учениците – обособяване на 4 офис-острова за работа с компютър, акцентирани в цветово решение, стени за писане и скициране в хода на дискусии, облачна среда, режим на учене „огнище“. 
 
       Дизайнът на учебното съдържание е базиран на комбиниран подход, при който предвиденото за изучаване съдържание по предметите за професионална подготовка и предметите от природонаучния цикъл и математика се допълва с разработване на интегрирано учебно съдържание, базирано на създаването на дигитални продукти. Работата по учебни проекти е доминираща за ефективното използване на ETech&Art центъра. 
 

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2024, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
STEM ЦЕНТЪР ПГТЛП-Попово
right-shadow