left-shadow
Със Заповед РД 09-1048 от 14.07.2014г. на министъра на образованието и науката РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Със Заповед РД 09-1048 от 14.07.2014г. на министъра на образованието и науката

   Със Заповед РД 09-1048 от 14.07.2014г. на министъра на образованието и науката проект BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще” е удължен до 30.12.2014г. и дейностите по тестване на Системата за признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности могат да продължат до края на месец ноември.
down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2023, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Със Заповед РД 09-1048 от 14.07.2014г. на министъра на образованието и науката
right-shadow