left-shadow
Териториалният екип за управление на проект BG05M2ОP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ към РУО-Търговище взе участие РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Териториалният екип за управление на проект BG05M2ОP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ към РУО-Търговище взе участие

     Териториалният екип за управление на проект BG05M2ОP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ към РУО-Търговище взе участие в организираната от Екипа за организация и управление на проекта работна среща на 30 и 31 октомври 2019 г. в гр. Пловдив. На работната среща се обсъдиха изпълнението на проекта и предстоящите дейности, свързани с електронната система, финансирането и отчитането на проектните дейности.
     Към момента в проекта участват 19 детски градини и 3 училища с подготвителни групи.
     Допълнителното обучение по български език за деца от уязвими групи по дейност 1 през месец август стартира с  8 групи с 40 деца в 5 детски градини. През месец октомври в проекта са се включили 12 детски градини и 3 училища с 53 групи и 271 деца.
    За изпълнението на  дейност 2 в детските градини са назначени допълнително 7 психолози, 4 логопеди, 2 ресурсни учители, 14 помощник на учителя и 3 помощник-възпитатели.
    В обучението по дейност 3, осъществено на 22-23 октомври 2019 г в гр. Велико Търново за провеждане на ранно оценяване на деца от 3 години до 3 години и 6 месеца чрез скрининг текст от област Търговище участваха 20 учители.

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2022, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Териториалният екип за управление на проект BG05M2ОP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ към РУО-Търговище взе участие
right-shadow