left-shadow
Регионално управление на образованието Търговище Министерство на образованието и науката
Регионално управление по образованието - Търговище
Официален сайт
РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Три училища от област Търговище представиха добър опит в обхващането и задържането на учениците в училище

     Днес, 22.11.2023 г., в Актовата зала на Първо ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище се проведе работна среща за подпомагане на координацията на регионалните представители на администрациите и образователните институции, ангажирани с изпълнението на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Срещата се проведе по инициатива на Областния координационен център към Областна администрация - Търговище в партньорство с РУО – Търговище. Присъстваха областният управител на област Търговище г-жа Гергана Цонева,  представители на областната и общинските администрации, директори на училища и детски градини, на ОД на МВР, на РЗИ и на дирекциите "Социално подпомагане".
     „Една от водещите регионални политики на РУО – Търговище през учебната 2023/2024 година ще бъде осигуряването на равен достъп и всеобхватност в областната образователна мрежа за всички деца и ученици в задължителна училищна възраст“, каза при откриването на срещата началникът на РУО – Търговище г-жа Елка Станчева. Тя отчете важността на проблема и заяви, че ще трябва да се преодолеят много предизвикателства, включително и продължаващата през годините тенденция към трайно намаляване броя на учениците в област Търговище. През 2019 г. те са били 11 144, а през настоящата 2023 г. учениците наброяват 9 654. 
     Началникът информира присъстващите, че са създадени 35 екипа за обхват с 9 ръководители – служители на РУО – Търговище. Екипите включват 430 членове с представители на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, на общинските администрации на територията на областта, на РДСП – Търговище и на районните управления на МВР в област Търговище. В училищните екипи участват лица, които имат опит при работа с институциите по въпросите на обхващането и превенцията на отпадането от образователната система на децата и учениците. Г-жа Станчева отчете, че характерен проблем в училищното образование е склонността на учениците да отсъстват от редовните учебни часове без уважителни причини. Поради това и с цел да  се идентифицират факторите и причините за този негативен процес, РУО – Търговище планира и стартира текуща проверка в 8 училища. Началникът на РУО представи накратко и успешни практики, инициирани от РУО, които са с доказан принос в усилията за привличане, включване и задържане на учениците в училище – Регионална панорама на професионалното образование, ученически фотоконкурс за снимка с послание и др.
     По време на срещата три училища от област Търговище представиха опита си в обхващането и задържането на учениците в училище. Екипите на ПГСС „Никола Пушкаров“ гр. Попово, Основно училище „Христо Ботев“ с. Камбурово и Трето основно училище „П. Р. Славейков“ гр. Търговище представиха различни подходи за работа с ученици в риск от отпадане, с ученици с деструктивно поведение, с дефицити в усвояването на учебното съдържание и др.
     От „Музикалното междучасие“ до голямата сцена е една от дейностите на Трето основно училище „П. Р. Славейков“ гр. Търговище за задържане на учениците в образователната система. Предстои учителят по музика г-жа Стойна Кичукова заедно с учениците да реализират и последната идея за постановка по произведението на Чудомир „Не съм от тях“. За да онагледят постигнатото до момента, танцова формация „Славейковци“ представи на живо музикален фрагмент от мюзикълна постановка.
     Екипът на Основно училище „Христо Ботев“ с. Камбурово представи реализираните дейности и предприетите мерки за обхват на учениците – бинарни уроци, проектно-базирани задачи, открити практики, работата на клубовете и групите в училището и дейности с родителите.
     В ПГСС „Никола Пушкаров“ гр. Попово учениците са били включени в конкурси, благотворителни мероприятия, доброволчество, празници, състезания и проекти. В последната инициатива на училището „Знаещи и можещи бъдещи лидери“ е бил привлечен интереса на сравнително пасивните ученици и тези със СОП, като те са изработили собствени брандове и лога на тениски. Освен това са проведени учебни часове по теория и учебна практика съвместно с родителите на учениците и други дейности, свързани с превенция на отпадането и задържането на учениците.
 

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2024, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Три училища от област Търговище представиха добър опит в обхващането и задържането на учениците в училище
right-shadow