left-shadow
Училища от Търговище представиха своите иновации РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Училища от Търговище представиха своите иновации

     Днес, 01.12.2022 г., за втора поредна учебна година се проведе Регионална кампания на тема: „Иновативни училища с гимназиален етап – подобряване на образователните резултати и развитие на творчеството“. Организатор е Регионалното управление на образованието в Търговище. Домакин на първата среща бе ПГТХВТ „Алеко Константинов“, гр. Търговище. 
     „Целта на поредицата от срещи е насърчаване на училищните екипи за включването на училищата в семейството на иновативните… По програма екипите на училището домакин и ПГИИ „Джон Атанасов“ гр. Търговище ще покажат и разяснят своите иновации. От тази учебна година и двете училища са със статут иновативни. Вярвам, че с въвеждането на различни иновации може да се открие таланта на всеки ученик, да се развият уменията му, да се предизвика интереса му към учебния материал, което да гарантира успешната му реализация в бъдеще“, заяви началникът на РУО – Търговище г-жа Елка Станчева. 
     Екипът на ПГТХВТ „Алеко Константинов“ гр. Търговище представи своята иновация „Team teaching“. Ръководителят на проекта д-р Даниела Стоянова – гл. учител и преподавател по БЕЛ, и Янко Иванов – учител по философия, история и психология представиха стъпките за разработване и реализиране на иновацията. В екипа са включени 5-ма учители, които преподават в две от паралелките в IX клас. Учебните часове се реализират, като за целта двама учители избират заедно темата и междупредметните връзки и провеждат съвместен урок в двете паралелки едновременно. На учениците се дава възможност за работа по индивидуални и групови проекти, чрез които да развият творческото си мислене. По време на представянето ученици от IX клас изказаха своите впечатления за положителните страни на внедряването на иновацията в тяхното училище. 
     „Дигитално краезнание“ е иновацията на ПГИИ „Джон Атанасов“ гр. Търговище. Тя бе представена от директора на училището Виолета Вичева-Иванова и Милена Иванова – ст. учител по практическо обучение. Иновацията е за три години и в нея участват учениците от IX клас, специалност „Малък и среден бизнес“. Основните цели са разработване на дигитална карта на природните забележителности в община Търговище, повишаване качеството на обучението и подобряване на образователните резултати на учениците. Крайният продукт – дигиталната карта, ще бъде представена в края на учебната 2025-2026 година.
     По време на последвалата дискусия началникът на РУО – Търговище поздрави екипите на двете училища. Г-жа Станчева подчерта, че когато дадено училище придобие статут на иновативно, това е знак за престиж и качество. 
 
Галина Димитрова
Ст. експерт по ОСО в РУО – Търговище 
 

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2023, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Училища от Търговище представиха своите иновации
right-shadow