left-shadow
Регионално управление на образованието Търговище Министерство на образованието и науката
Регионално управление по образованието - Търговище
Официален сайт
РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Учител и ученици от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Антоново представиха образователен проект

     Днес, 25.01.2023 г., в Средно училище „Свети Свети Кирил и Методий“ гр. Антоново бе представен открит урок по компютърно моделиране и информационни технологии в V клас. Гости бяха началникът на РУО – Търговище г-жа Елка Станчева, старши експертът по математика г-жа Маргарита Гаджовска и учители от училището.
     Учениците, под ръководството на г-жа Иванка Христова-Риджакова – главен учител по информатика и информационни технологии, показаха завидни знания, умения и творчество при изпълнение на предварително поставени задачи във визуалната програмна среда Scratch. Петокласниците представиха приказката „Червената шапчица“. За целта на дъската бяха изписани осемте сцени от нея, които проследяваха сюжета. Учениците бяха разделени на групи, като всеки екип представи отделните сцени във визуална среда. Те демонстрираха уменията си да планират движения на компютърен герой, създадоха собствен герой и код за анимиране на героите. Така приказката бе представена увлекателно пред гостите, а учителят и учениците останаха доволни от постигнатото. 
     След края на урока присъстващите споделиха впечатленията си и възможностите за мултиплициране на открития урок. 
     Директорът на училището г-жа Мария Михайлова покани гостите да разгледат новата стая за занимания по интереси и други дейности от целодневната организация на учебния ден за начален етап. Тя е оборудвана по Модул 2 „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“ по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“.
 
Галина Димитрова
Ст. експерт по ОСО в РУО – Търговище 

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2024, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Учител и ученици от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Антоново представиха образователен проект
right-shadow