left-shadow
Регионално управление на образованието Търговище Министерство на образованието и науката
Регионално управление по образованието - Търговище
Официален сайт
РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Учители споделиха опит за работата си в електронна среда

       Днес, 04.02.2021 г., в платформата Microsoft Teams се проведе планираната в Годишния план за дейността на РУО - Търговище методическа дейност „Споделяне на опит за работата на училището в електронна среда“. Бяха представени добри практики относно планиране, организиране и провеждане на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) от страна на директора на Първо СУ „Св. Седмочисленици“ г-жа Севдалина Зафирова и учители от начален и прогимназиален етап от училището. 
„За втора поредна учебна година пандемичната ситуация в страната наложи преминаването от дневна форма на обучение към обучение от разстояние в електронна среда. Директорите на училищата бяха изправени пред много предизвикателства, свързани с организирането на учебния процес. На изпитание бяха поставени и уменията на педагогическите специалисти за работа с електронни устройства, с електронни платформи и образователни ресурси. Безспорно това, което директорите и учителите придобиха като знания и практика, може да бъде доразвито и надградено на базата на споделяне на опит“, заяви при откриването на срещата началникът на РУО – Търговище г-жа Елка Станчева. 
Директорът на Първо СУ „Св. Седмочисленици“ г-жа Зафирова разясни ролята на директора при преминаване към ОРЕС на всички ученици или за отделни паралелки, както и за отделни ученици. Тя представи нормативните изисквания и документи, които се изготвят при подготовката и организирането на електронното обучение. Директорът разясни още етапите при подготовката на ОРЕС в училището, техническата обезпеченост на учителите и оборудването на класните стаи с камери и микрофони, както и начина за осъществяване на обучение в класна стая едновременно с присъстващи ученици и такива от разстояние у дома. 
        От своя страна учителите от начален етап Десислава Димова и Ивалина Райкова споделиха опита си и представиха своята организация на работа. По атрактивен начин те демонстрираха своите методи, техники и подходи, чрез които мотивират учениците и ги стимулират за развитие на техните заложби. Учителите показаха възможностите на различни електронни платформи, които използват за обучение, обратна връзка и оценяване на учениците. 
Тюркян Исуфова – учител по математика в прогимназиален етап, сподели своя опит с електронната платформа Moodle. Тя онагледи своята работа, като представи свои реализирани дейности с учениците – задачи, тестове и др.  
На база брой на включените акаунти в платформата на Microsoft Teams участниците в работната среща бяха над 130, като от един акаунт присъстваха цели педагогически екипи към отделни училища. Целта на проявата е оказване на методическа подкрепа на учителите и обмяна на опит.
 
Галина Димитрова
Ст. експерт по ОСО в РУО - Търговище

down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2024, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Учители споделиха опит за работата си в електронна среда
right-shadow