left-shadow
Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище – глобално училище РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище – глобално училище

Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ получи регистрация като ГЛОБАЛНО УЧИЛИЩЕ и има публичен профил на ресурсната страница за глобално гражданско образование „Да научим!“, създадена от групата за глобално образование към Българската платформа за международно развитие. За целта беше описан и споделен опитът на училището в реализиране на идеи, дейности и проекти за глобално образование на четири нива – ученици, учители, училище, общност.

Глобалното образование е включено в Закона за предучилищното и училищно образование. То е инструмент за развиване на критичното мислене и постигане на разбиране за взаимовръзките в света, допринася за личностното развитие на учениците и същевременно отговаря на потребностите на обществото, подготвяйки отговорни граждани – създатели на положителна социална промяна.

Повече информация и ресурси: http://devedu.eu/

Йорданка Филева

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2023, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище – глобално училище
right-shadow