left-shadow
ДЗИ РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

ДЗИ

Заповед №РД 09-1807/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката Заповед №РД 09-1807/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката

за определяне дати за провеждане и График на дейностите за ДЗИ 2022 г.
2022-01-12 10:10:14

Mодели на задължителен държавен изпит за придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование Mодели на задължителен държавен изпит за придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование


2021-12-06 13:56:37

 Заповед №РД 09-2119/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката Заповед №РД 09-2119/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката

за определяне дати за провеждане и График на дейностите за ДЗИ 2021 г.
2021-01-07 10:17:40

Нови Правила за информационна сигурност и инструктажи за ДЗИ Нови Правила за информационна сигурност и инструктажи за ДЗИ

Със Заповед №РД09-1086/15.05.2020 г. министърът на образованието и науката променя своя Заповед №РД 09-3197/27.12.2019 г.
2020-05-15 14:13:43

Съобщение: стрес-тест за оценители по чужд език и за ДЗИ Съобщение: стрес-тест за оценители по чужд език и за ДЗИ

Предстои заключителният етап от обучението за оценяване в електронна среда на изпитните работи и апробиране на системата за проверка на изпитни работи от ДЗИ.
2020-05-14 13:04:27

Заповед за промяна на ДАТИ и ГРАФИК за ДЗИ Заповед за промяна на ДАТИ и ГРАФИК за ДЗИ

Заповед №РД09-919/05.05.2020 г. на министъра на образованието и науката
2020-05-14 11:39:32

Правила за информационна сигурност и образци на документи Правила за информационна сигурност и образци на документи

за ДЗИ 2020 г., утвърдени със Заповед №РД 09-3197/27.12.2019 г. на министъра на образованието и науката
2020-01-20 09:42:30

Началникът на РУО – Търговище награди отличниците на НВО и ДЗИ от областта Началникът на РУО – Търговище награди отличниците на НВО и ДЗИ от областта

Днес, 16.07.2019 г., началникът на РУО – Търговище г-жа Елка Станчева връчи грамоти на учениците от област Търговище, постигнали отлични резултати на Националното външно оценяване и на Държавните зрелостни изпити.
2019-07-16 14:54:22

Заповед за определяне на ДАТИ и ГРАФИК на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2018/2019 година Заповед за определяне на ДАТИ и ГРАФИК на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2018/2019 година

Заповед №РД09-1710/29.08.2018 г. на министъра на образованието и науката
2019-01-22 08:52:07

Правила за информационна сигурност Правила за информационна сигурност

и образци на документи за ДЗИ 2019 г., утвърдени със Заповед №РД 09-3944/19.12.2018 г. на министъра на образованието и науката
2018-12-20 12:58:44Страница: 1 от 2

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2023, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
ДЗИ
right-shadow