left-shadow
Регионално управление на образованието Търговище Министерство на образованието и науката
Регионално управление по образованието - Търговище
Официален сайт
РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

COVID 19/Обучение в ОРЕС

Информация за тестване на учениците в училище Информация за тестване на учениците в училище


2021-12-06 17:10:56

Заповед № РД09-4760/01.12.2021 г. на Министъра на образованието и науката за преминаване към ротационно обучение от разстояние в електронна среда Заповед № РД09-4760/01.12.2021 г. на Министъра на образованието и науката за преминаване към ротационно обучение от разстояние в електронна среда

за училищата на територията на община Омуртаг от 02.12.2021 г.
2021-12-01 17:18:07

Заповед №РД09-4666/26.11.2021 г. на Министъра на образованието и науката Заповед №РД09-4666/26.11.2021 г. на Министъра на образованието и науката


2021-11-30 12:22:19

Заповед № РД09-4577/23.11.2021 г. на Министъра на образованието и науката за преминаване към ротационно обучение от разстояние в електронна среда Заповед № РД09-4577/23.11.2021 г. на Министъра на образованието и науката за преминаване към ротационно обучение от разстояние в електронна среда

за училищата на територията на община Антоново до 03.12.2021 г.
2021-11-26 09:26:46

Заповед № РД09-4643/25.11.2021 г. на Министъра на образованието и науката за преминаване към ротационно обучение от разстояние в електронна среда Заповед № РД09-4643/25.11.2021 г. на Министъра на образованието и науката за преминаване към ротационно обучение от разстояние в електронна среда

за училищата на територията на общините Търговище и Попово до 03.12.2021 г.
2021-11-26 09:15:48

Заповед №РД09-4201/05.11.2021 г. на Министъра на образованието и науката Заповед №РД09-4201/05.11.2021 г. на Министъра на образованието и науката


2021-11-08 10:30:24

Заповед № РД09-3962/28.10.2021 г. на Министъра на образованието и науката за преминаване към ротационно обучение от разстояние в електронна среда Заповед № РД09-3962/28.10.2021 г. на Министъра на образованието и науката за преминаване към ротационно обучение от разстояние в електронна среда

за всички ученици от училищата на територията на община Търговище до 12.11.2021 г.
2021-11-02 15:33:00

Заповед №РД09-3596/20.10.2021 г. на Министъра на образованието и науката -О Т М Е Н Е Н А със Заповед №РД09-4201/05.11.2021 г. на Министъра на образованието и науката Заповед №РД09-3596/20.10.2021 г. на Министъра на образованието и науката -О Т М Е Н Е Н А със Заповед №РД09-4201/05.11.2021 г. на Министъра на образованието и науката


2021-10-29 15:17:11

Мониторинг и оказана методическа подкрепа за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда Мониторинг и оказана методическа подкрепа за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда

Посетени електронни урочни сесии – 412
2021-09-08 16:00:25

Учители споделиха опит за работата си в електронна среда Учители споделиха опит за работата си в електронна среда

Днес, 04.02.2021 г., в платформата Microsoft Teams се проведе планираната в Годишния план за дейността на РУО - Търговище методическа дейност „Споделяне на опит за работата на училището в електронна среда“.
2021-02-04 17:19:30Страница: 1 от 2

down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2024, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
COVID 19/Обучение в ОРЕС
right-shadow