left-shadow
Прием в VIII клас РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Прием в VIII клас

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ И РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА КОМИСИИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ И РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА КОМИСИИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС


2023-05-04 09:44:29

Държавен план-прием за учебната 2023/2024 година по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища в област Търговище Държавен план-прием за учебната 2023/2024 година по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища в област Търговище


2023-04-28 16:42:40

Прием на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, ученици със СОП и ученици от домове за деца, които са лишени от родителска грижа Прием на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, ученици със СОП и ученици от домове за деца, които са лишени от родителска грижа


2023-04-25 15:03:48

Проект на заповед за утвърждаване на ДПП за 8 клас - учебната 2023/2024 г. Проект на заповед за утвърждаване на ДПП за 8 клас - учебната 2023/2024 г.


2023-03-29 15:27:40

ЗАЯВКА РАБОТОДАТЕЛИ ЗАЯВКА РАБОТОДАТЕЛИ


2022-12-08 11:11:05

Брой ученици, обучаващи се в десети клас на образователните институции в област Търговище Брой ученици, обучаващи се в десети клас на образователните институции в област Търговище


2022-12-07 12:26:54

Брой ученици, обучаващи се в седми клас на образователните институции Брой ученици, обучаващи се в седми клас на образователните институции

в област Търговище
2022-12-07 12:24:56

Планирани целеви стойности на местата за професионална подготовка, Планирани целеви стойности на местата за професионална подготовка,

на местата в STEM профили и професии и максималния брой паралелки в VIII клас
2022-12-06 10:52:07

Списъци със STEM професии и профили Списъци със STEM професии и профили


2022-12-06 10:47:27

 Списък на неспециализираните училища, които ще осъществяват държавен план-прием в VIII клас Списък на неспециализираните училища, които ще осъществяват държавен план-прием в VIII клас

в паралелки за профилирана и за професионална подготовка за учебната 2023/2024 учебна година
2022-11-30 15:29:50Страница: 1 от 10

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2023, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Прием в VIII клас
right-shadow