left-shadow
Регионално управление на образованието Търговище Министерство на образованието и науката
Регионално управление по образованието - Търговище
Официален сайт
РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Прием в VIII клас

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО Търговище на първо класиране 2024 г. СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО Търговище на първо класиране 2024 г.


2024-07-12 15:35:27

И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 г. И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 г.


2024-06-28 15:36:12

Държавен план-прием за учебната 2024/2025 година по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища в област Търговище Държавен план-прием за учебната 2024/2025 година по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища в област Търговище


2024-04-26 17:20:18

Прием на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, ученици със СОП и ученици от домове за деца, които са лишени от родителска грижа Прием на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, ученици със СОП и ученици от домове за деца, които са лишени от родителска грижа


2024-04-24 14:59:52

Проект на заповед за утвърждаване на ДПП за 8 клас - учебната 2024/2025 Проект на заповед за утвърждаване на ДПП за 8 клас - учебната 2024/2025


2024-03-28 09:11:12

ПЛАНИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В XI КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ, СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ПЛАНИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В XI КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ, СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА


2023-12-06 15:36:14

 Реализиран държавен план-прием за учебната 2023/2024 година по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на област Търговище Реализиран държавен план-прием за учебната 2023/2024 година по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на област Търговище


2023-09-14 16:15:11

Брой на записаните ученици по паралелки от държавния прием след четвърти етап на класиране Брой на записаните ученици по паралелки от държавния прием след четвърти етап на класиране


2023-09-11 13:51:49

Свободни места по училища и паралелки след четвърти етап на класиране в област Търговище Свободни места по училища и паралелки след четвърти етап на класиране в област Търговище


2023-08-15 11:17:35

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО - Търговище на четвърто класиране СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО - Търговище на четвърто класиране


2023-08-09 10:24:00Страница: 1 от 5

down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2024, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Прием в VIII клас
right-shadow