left-shadow
Проект КПРПС РИО Търговище

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Проект КПРПС

На 22 и 23 май 2021 г. в КК „Свети свети Константин и Елена“ се проведе обучение на 24 учители от 4 основни училища от община Търговище. На 22 и 23 май 2021 г. в КК „Свети свети Константин и Елена“ се проведе обучение на 24 учители от 4 основни училища от община Търговище.


2021-05-25 11:39:19

 Информация за област Търговище във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката Информация за област Търговище във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката


2021-05-19 08:52:46

Средно училище „Васил Левски“ град Опака, обл. Търговище Средно училище „Васил Левски“ град Опака, обл. Търговище

На 7 и 8 май 2021 г. педагозите от СУ “Васил Левски“, град Опака участваха в обучение по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ по проект BG05M20P001-2.010-0001 “Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“.
2021-05-11 17:02:35

Обучение по проект „КПРПС“ Обучение по проект „КПРПС“

На 06 и 07.11.2020 г. в с. Черневци, област Габрово се проведе обучение на учители от училища от община Попово и община Търговище, област Търговище.
2020-11-09 13:51:07

Обучение по проект „КПРПС“ Обучение по проект „КПРПС“

На 23 и 24.10.2020 г., в гр. Велико Търново се проведе обучение с педагогически специалисти от ПГСС и ПГТЛП гр. Попово, област Търговище
2020-10-28 09:17:02

Обучение по проект „КПРПС“ Обучение по проект „КПРПС“

На 17 и 18.10.2020 г., в гр. Велико Търново се проведе обучение с педагогически специалисти от детските градини в община Попово, област Търговище по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификации за професионално развитие на педагогическите специалисти” финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.
2020-10-19 10:14:14

Обучение по проект BG05M20P001-2.010-0001„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ Обучение по проект BG05M20P001-2.010-0001„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

На 19 и 20 септември 2020 г., в гр. Русе се проведе обучение на 20 учители от Основно училище „Антон Страшимиров” с. Светлен, Основно училище „Отец Паисий“ с. Подгорица, II Основно училище „Н. Й. Вапцаров“ гр. Търговище и ПГЕС гр. Търговище
2020-09-23 10:26:11

Проведено обучение по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти” Проведено обучение по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”

На 8 и 9.09. 2020 г., в КК „Златни пясъци“ се проведе обучение на тема: „Дистанционни форми на обучение, системи за управление на учебното съдържание и тестване” по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”
2020-09-10 12:49:08

Обучение по проект „КПРПС“ Обучение по проект „КПРПС“

На 7 и 8.08.2020 г. в КК „Чифлик“, община Троян се проведе поредното обучение по проект BG05М20Р001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г.
2020-08-10 10:28:48

Обучение по проект „КПРПС“ Обучение по проект „КПРПС“

В периода от 15.07. 2020 г. до 17.07.2020 г., в КК „Златни пясъци“, област Варна се проведе обучение с педагогически специалисти от ОУ “Н. Й. Вапцаров“, гр. Попово.
2020-07-22 09:50:50Страница: 1 от 3

down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2021, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Проект КПРПС
right-shadow