left-shadow
Проект ПДСО РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Проект ПДСО

Информация за подаване на заявки Информация за подаване на заявки


2020-11-03 10:56:21

Проект № BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“ Проект № BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“

Стартира работата по проект № BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.
2020-07-22 15:55:46

Представят проект за дуалното обучение в Търговище Представят проект за дуалното обучение в Търговище

В продължение на три дни (20-22.07.2020 г.) Търговище е домакин на информационна среща по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката.
2020-07-21 13:54:00Страница: 1 от 1
1

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2023, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Проект ПДСО
right-shadow