left-shadow
Регионално управление на образованието Търговище Министерство на образованието и науката
Регионално управление по образованието - Търговище
Официален сайт
РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Проект УЧ. ПРАКТИКИ

Приключиха ученическите практики Приключиха ученическите практики

в област Търговище по Проект BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“, финансиран по ОПНОИР 2014-2020.
2018-08-02 12:27:10

Мониторинг в ПГИИ Мониторинг в ПГИИ "Джон Атанасов" гр. Търговище

по Проект BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“, финансиран по ОПНОИР 2014-2020
2018-06-28 16:34:20

Мониторинг в ПГEС гр. Търговище Мониторинг в ПГEС гр. Търговище

по Проект BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“, финансиран по ОПНОИР 2014-2020
2018-06-21 16:31:15

Мониторинг в ПГСС гр. Попово Мониторинг в ПГСС гр. Попово

по Проект BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“, финансиран по ОПНОИР 2014-2020
2018-06-13 18:10:00

Мониторинг в ПГТХВТ гр. Търговище Мониторинг в ПГТХВТ гр. Търговище

На 12.06.2018 г. е наблюдавана дейност: Провеждане на ученическа практика във фирма „Григорови” ООД гр. Търговище.
2018-06-13 10:14:54

Мониторинг в ПГТЛП гр. Омуртаг Мониторинг в ПГТЛП гр. Омуртаг

Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост гр. Омуртаг участва с 26 ученици в проекта.
2018-06-12 12:50:24

Мониторинг в ПГТЛП гр. Попово Мониторинг в ПГТЛП гр. Попово

Започна мониторингът на РУО-Търговище върху провеждането на ученическите практики в училищата, които участват в проект BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“
2018-06-12 12:17:16

Мониторинг в ПГЗ гр. Търговище Мониторинг в ПГЗ гр. Търговище

Започна мониторингът на РУО-Търговище върху провеждането на ученическите практики в училищата, които участват в проект BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“
2018-06-12 10:17:43

Проект  BG05M2OP001-2.006-0001 Проект BG05M2OP001-2.006-0001 "Ученически практики-фаза I"

допълва и развива проект BG051PO001-3.3.07 „Ученически практики“ по ОП РЧР 2007-2013, при който успешно приключените ученически практики са над 46 000.
2018-02-13 15:53:38Страница: 1 от 1
1

down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2024, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Проект УЧ. ПРАКТИКИ
right-shadow