left-shadow
Регионално управление на образованието Търговище Министерство на образованието и науката
Регионално управление по образованието - Търговище
Официален сайт
РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Проект Ученически практики-2

Образци на документи Образци на документи


2022-11-16 12:00:03

Указания за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.015-0001 Указания за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.015-0001


2022-11-16 11:58:03

Заповед № 09-4399/15.11.2021 г. за утвърждаване на Указания за изпълнение Заповед № 09-4399/15.11.2021 г. за утвърждаване на Указания за изпълнение

на дейностите по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“
2022-11-16 11:55:47

Заповед № РД 09-5476/28.10.2021 г. за изменение на Заповед № РД 09-3196/15.11.2021 г. за утвърждаване на Списък на държавните и общински професионални гимназии и средни училища с паралелки за професионална подготовка, Заповед № РД 09-5476/28.10.2021 г. за изменение на Заповед № РД 09-3196/15.11.2021 г. за утвърждаване на Списък на държавните и общински професионални гимназии и средни училища с паралелки за професионална подготовка,

които да участват в техническото и финансовото изпълнение на дейностите и да извършват разходи по проект „Ученически практики – 2“
2022-11-16 11:49:31

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 "Ученически практики – 2" - информация


2022-11-16 11:37:36

Заповед за утвърждаване на Указания за изпълнение на дейностите по проект BG05M20P001-2.015-0001 „Ученически практики - 2“ Заповед за утвърждаване на Указания за изпълнение на дейностите по проект BG05M20P001-2.015-0001 „Ученически практики - 2“


2021-11-19 10:36:17Страница: 1 от 1
1

down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2024, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Проект Ученически практики-2
right-shadow