left-shadow
Регионално управление на образованието Търговище Министерство на образованието и науката
Регионално управление по образованието - Търговище
Официален сайт
РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Проекти и програми

Стартиране на дейностите по проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ Стартиране на дейностите по проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“


2023-11-06 17:20:12

Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“ Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“


2023-06-27 16:08:56

РУО – Търговище представи електронната образователна платформа „Дигитална раница“ РУО – Търговище представи електронната образователна платформа „Дигитална раница“

На 27.01.2023 г., в конферентната зала на хотел „Терра Европа“ се проведе Информационен ден по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“.
2023-01-30 11:03:14

Образци на документи Образци на документи


2022-11-16 12:00:03

Указания за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.015-0001 Указания за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.015-0001


2022-11-16 11:58:03

Заповед № 09-4399/15.11.2021 г. за утвърждаване на Указания за изпълнение Заповед № 09-4399/15.11.2021 г. за утвърждаване на Указания за изпълнение

на дейностите по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“
2022-11-16 11:55:47

Заповед № РД 09-5476/28.10.2021 г. за изменение на Заповед № РД 09-3196/15.11.2021 г. за утвърждаване на Списък на държавните и общински професионални гимназии и средни училища с паралелки за професионална подготовка, Заповед № РД 09-5476/28.10.2021 г. за изменение на Заповед № РД 09-3196/15.11.2021 г. за утвърждаване на Списък на държавните и общински професионални гимназии и средни училища с паралелки за професионална подготовка,

които да участват в техническото и финансовото изпълнение на дейностите и да извършват разходи по проект „Ученически практики – 2“
2022-11-16 11:49:31

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 "Ученически практики – 2" - информация


2022-11-16 11:37:36

Работна среща по проект BG05M2ОP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ Работна среща по проект BG05M2ОP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Териториалният екип за управление на проект BG05M2ОP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ към РУО-Търговище взе участие в организираната от Екипа за организация и управление на проекта работна среща на 17 и 18 октомври 2022 г. в гр. Банско. На работната среща се обсъдиха изпълнението на проекта и предстоящите дейности, свързани с електронната система, финансирането и отчитането на проектните дейности.
2022-10-20 15:17:01

Разяснителни кампании за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование, недопускане на дискриминация и възпитание в толерантност. Разяснителни кампании за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование, недопускане на дискриминация и възпитание в толерантност.

В изпълнение на дейност 5 „Провеждане на дейности за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование и за недопускане на дискриминация“ от проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, в градовете Търговище и Омуртаг съответно на 05 октомври и 07 октомври се проведоха разяснителни кампании за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование, недопускане на дискриминация и възпитание в толерантност. Програмата на всяка кампания е с времетраене 6 часа и се изпълнява съвместно с психолог и мотиватор от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, който е партньор по проекта.
2022-10-20 15:06:42Страница: 1 от 12

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2024, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Проекти и програми
right-shadow