left-shadow
Външно оценяване VII клас РИО Търговище

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Външно оценяване VII клас

Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО)

в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности (публ. 31.08.2020 г.)
2021-01-05 12:00:36

Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности


2020-11-05 14:10:59

Заповед № РД09-2121/27.08.2020 г. на министъра на образованието и науката Заповед № РД09-2121/27.08.2020 г. на министъра на образованието и науката

за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности
2020-09-16 16:33:59

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в област Търговище СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в област Търговище


2020-07-13 15:39:56

По – високи резултати на НВО – 7 клас По – високи резултати на НВО – 7 клас

Получените резултати на седмокласниците от област Търговище от националното външно оценяване 2020 г. са по - високи от миналата година.
2020-07-06 14:01:48

Условия и ред за запознаване с оценените индивидуални работи от НВО на учениците Условия и ред за запознаване с оценените индивидуални работи от НВО на учениците


2020-06-29 15:05:33

Статистика на успеваемостта от НВО  в РУО Търговище Статистика на успеваемостта от НВО в РУО Търговище


2020-06-26 16:20:20

Учениците и родители вече могат да проверяват резултатите от националните външни оценявания след VII клас по български език и литература и по математика Учениците и родители вече могат да проверяват резултатите от националните външни оценявания след VII клас по български език и литература и по математика


2020-06-26 11:32:36

Заповед № РД 09 – 1308/09.06.2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на ПИС и инструктажи за ученика и квестора. Заповед № РД 09 – 1308/09.06.2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на ПИС и инструктажи за ученика и квестора.


2020-06-10 16:47:31

ПРАВИЛА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ при организацията, провеждането ПРАВИЛА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ при организацията, провеждането

и оценяването на националните външни оценявания в края на VII клас през учебната 2019/2020 година
2020-06-01 16:06:47Страница: 1 от 3

down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2021, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Външно оценяване VII клас
right-shadow