left-shadow
Регионално управление на образованието Търговище Министерство на образованието и науката
Регионално управление по образованието - Търговище
Официален сайт
РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Сигнали за корупция

Подаване на сигнали

Сигнали за незаконни или неправилни действия или бездействия, както и действия, които пораждат съмнение за корупция от страна на служители на Регионално управление на образованието – Търговище и директори на училища на територията на област Търговище,  могат да се подават по следните начини:
- На електронен адрес: ruo@ruotargovishte.bg
- На телефони 0601/62834 и 0601/62837;
- Чрез деловодството на РУО-Търговище на ул. "Иван Вазов" 1, ет.2, гр.Търговище;
- Чрез пощенската кутия в административната сграда на РУО-Търговище на ул. "Иван Вазов" 1, ет.2, гр.Търговище;
- Чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на РУО-Търговище на ул. "Иван Вазов" 1, ет.2, гр.Търговище – до началник на РУО-Търговище;
- Чрез портала за сигнали за корупция на интернет страницата на РУО-Търговище - https://www.ruotargovishte.bg/bg/signali/
При подаване на сигналите се предоставят следните данни:
- три имена;
- адрес за кореспонденция;
- телефон за контакт;
- данни за институциите, които вече са информирани;
- електронен адрес.
Съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс, не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

ВАЖНО!
След анализ и преценка за анонимни сигнали могат да се считат:
- получени по пощата сигнали, без посочени три имена, адрес за кореспонденция и без саморъчно положен подпис от лицето, подало сигнала;
- сигнали по електронната поща без посочени три имена, адрес за кореспонденция или телефон.
За анонимни се считат и сигнали, за които от страна на служител от РУО-Търговище е направен опит за свързване с подателите с оглед на получаване на допълнителна информация по сигналите и лицата не са открити на посочените от тях адрес за кореспонденция, електронен адрес или телефон за връзка.
Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

В двумесечен срок от регистрирането на сигнала се взема решение, за което се уведомява подателят.
Сигналите трябва да съдържат достатъчно информация (по възможност придружена с копия от документи), която да потвърждава изнесените данни за нарушения и да е относима само към нарушения, извършени от служители на Регионално управление на образованието – Търговище и директори на училища на територията на област Търговище.

Съгласно чл. 108, ал. 2 от АПК, никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал при условията и по реда на Административнопроцесуален кодекс.
 


ВНИМАНИЕ!!!
ПОЛЕТАТА ОЗНАЧЕНИ СЪС * СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ.
НЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ АНОНИМНИ СИГНАЛИ.
Име:*
E-mail:*
Телефон:
Сигнал:*
Код за
проверка: *
  captcha  
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *
 

down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2024, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Сигнали за корупция
right-shadow