left-shadow
Регионално управление на образованието Търговище Министерство на образованието и науката
Регионално управление по образованието - Търговище
Официален сайт
РИО Търговище Карта на сайта


ВИД УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ
down-shadow
ОБЩИНА
down-shadow

ТЪРСЕНЕ НА УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

Училищна мрежа в област Търговище

                     

УЧИЛИЩЕ ВИД
финанси
ране
ВИД
училище
ОБЩИНА НАСЕЛЕНО
МЯСТО
АДРЕС ИМЕЙЛ ДИРЕКТОР ТЕЛЕФОНИ УЧИЛИЩЕН САЙТ
                     
1 Първо основно училище "Христо Ботев"  общинско основно  Търговище  Търговище  ул. "Иван Вазов" №2 info-2500101@edu.mon.bg    
hbotev@1ou-tg.com
Димитър Кънчев Алексиев 6-25-29,   6-21-76,
6-23-70, 6-25-21, 0889152455
http://1ou-tg.com/
2 Второ основно училище"Никола Йонков Вапцаров"  общинско основно  Търговище  Търговище  ул. "Руен" №19
info-2500102@edu.mon.bg
Таня Пенчева Петкова 6-49-36, 0893349240 www.2outr.sitemo.net/
3 Трето основно училище "Петко Рачов Славейков"  общинско основно  Търговище  Търговище  ул. "Бяло море" №24
info-2500103@edu.mon.bg
Наталия Стефанова Миланова 6-65-74, 6-54-39, 0899938355 https://3ou-tg.com/
 4 Четвърто основно училище "Иван Вазов"  общинско основно  Търговище  Търговище  кв. "Запад" 2
info-2500104@edu.mon.bg
Бойка Йорданова Сотирова 6-49-85,   6-49-92, 0893693143 https://4ou-tg.com/
 5 Първо СУ "Свети Седмочисленици"  общинско  средно  Търговище  Търговище  ул. „Кап. Данаджиев” №22
info-2500204@edu.mon.bg

contact@1su-tg.com
Мария Манева Иванова 6-30-70, 6-23-92, 6-44-05
0895509185
 https://1su-tg.com/ 
6 Второ СУ "Проф. Никола Маринов"  общинско  средно  Търговище  Търговище  ул. „Трайко Китанчев” №39 info-2501694@edu.mon.bg

2su@2su-tg.com
Анета Иванова Куманова 6-48-93,   6-49-60,
6-48-94, 0893693144
http://2su-tg.com
7 Спортно  училище  „Никола  Симов”  общинско специализирано спортно училище  Търговище  Търговище  ул. „Цар Симеон” п.к. 134 info-2500203@edu.mon.bg Надежда Пенева Коева  6-56-02, 0884341763 http://sportno-nsimov.com/
  8 Специално училище за ученици с увреден слух „Св. Иван Рилски”  държавно специално училище за ученици с увреден слух  Търговище  Търговище  ул. „Трети  март”  №38 info-2500703@edu.mon.bg Полина Тодорова 0878992117 www.deafschool-tg.bg/
  9 Професионална гимназия по икономическа информатика   „Джон Атанасов”  държавно професионална гимназия  Търговище  Търговище  ул. „Братя Миладинови“  №42 info-2500601@edu.mon.bg Виолета Вичева-Иванова 6-43-09, 6-36-59,
6-54-25, 0878150124
www.pgii-targovishte.com/
 10 Професионална техническа гимназия  „Цар Симеон Велики”  държавно професионална гимназия  Търговище  Търговище ул. „Ал. Стамболийски”  №29 info-2500602@edu.mon.bg

school@ptgtg.eu
Николай Иванов Николов 6-48-83,   6-38-12,
6-49-44, 0893656818
https://ptgtg.eu/
 11 Професионална гимназия по туризъм и хранително-вкусови технологии  
„А.Константинов”
 държавно професионална гимназия  Търговище   Търговище  ул. „29 януари” №10
info-2500604@edu.mon.bg
Йордан Панайотов Шиваров  6-31-17, 6-34-19, 6-20-37,  0876634101 www.pgthvt-tg.com/
 12 Професионална гимназия по електротехника и строителство  държавно професионална гимназия Търговище   Търговище ул. „Александър  Стамболийски” № 27
info-2500603@edu.mon.bg
Фана Алдинова Чолакова 6-49-41, 0889209315  http://pges-tg.com/
 13 Професионална гимназия по земеделие  общинско професионална гимназия Търговище  Търговище ул. „Цар Симеон” №27
info-2500605@edu.mon.bg
Росица Димитрова  6-42-84,  0878657314  www.daskalo.com/pgzemedelietg/
 14 ЦСОП-Търговище държавно център за специална образователна подкрепа Търговище  Търговище ул. „Кюстенджа” №85
info-2500704@edu.mon.bg
Йорданка Димитрова Маринкова 6-72-78
6-34-83, 0894695279
https://obrcentar-tg.com
 15 ЦПЛР - ОДК общинско обслужващо звено  Търговище  Търговище пл. „Ст. Мавродиев“  п.к. 53
info-2500806@edu.mon.bg
Марианна Савова 6-45-38,   
6-34-35
 https://odk-targovishte-bg.com/
 16 РЦПППО - област Търговище държавно обслужващо звено  Търговище  Търговище ул. „Кюстенджа" № 89-а info-2500805@edu.mon.bg

office@rcpppo-tg.com
Христо Тотев Христов 6-44-64, 0895664166 http://www.rcpppo-tg.com/
 17 Основно училище „Св. св. Кирил  и Методий” общинско  основно Търговище  Драгановец  ул."Камчия" №9
info-2500111@edu.mon.bg
Мария Чавдарова Янева  0884753667, 06003/ 2571 http://oudraganovec.eu 
 18 Основно училище „Св. св. Кирил  и Методий” общинско основно Търговище  Дралфа ул."Република"  №3
info-2500112@edu.mon.bg
Цветелина Стойнова Дамянова 0893349239, 06027/ 2373,
 
 http://oukmdralfa.com/
 19 Основно училище „Христо Ботев” общинско основно Търговище  Вардун  ул."Хр.Ботев" №32
info-2500109@edu.mon.bg
Нихат Мехмедов Билялов 0889405227  http://ouvardun.com/
 20 Основно училище „Христо Ботев” общинско основно Търговище  Лиляк  ул."Н.Вапцаров" №6
info-2500114@edu.mon.bg
Деница Кирилова  0877633901 http://ou-lilyak.com/
 21 Обединено училище „Христо Ботев” общинско обединено Търговище  Макариополско  ул."Цоньо Райнов" №2
info-2500115@edu.mon.bg
Милчо Василев Манев 0893349247, 06026/2241  https://oumakariopolsko.alle.bg/
 22 Основно училище „Паисий Хилендарски” общинско основно Търговище  Надарево  ул."Мальовица" №2
info-2500116@edu.mon.bg
Веселин Добринов Николов 0896649179 https://ou-nadarevo.com/
 23 Основно училище „Отец Паисий” общинско основно Търговище  Подгорица  ул. "Средна гора" №1
info-2500118@edu.mon.bg
Айфер Мустафова Мехмедова 06023/2225, 0884351145 https://ou-podgorica.eu
 24 Основно училище „Г. С. Раковски” общинско основно Търговище  Голямо ново  ул. "Пирин" №25
info-2500110@edu.mon.bg
Стилиана Николова Димитрова 0893349237, 06064/2273 https://new.ou-gsrakovski.com/wp/
 25 Основно училище „Любен Каравелов” общинско основно Попово Попово ул. „Цар Освободител” №17 info-2540103@edu.mon.bg

info@karavelov-popovo.com
Светослав Янков Минчев 0884953731,0608/4-27-74  http://karavelov-popovo.com/
 26 Основно училище „Никола  Йонков Вапцаров” общинско основно Попово Попово ул.  „П. Волов” №8 info-2540101@edu.mon.bg Румен  Коев  Рачев 0608/4-23-42, 4-23-43, 0885751270 http://ouvapcarov-popovo.info/
 27 Основно училище „Св. Климент Охридски” общинско основно Попово Попово ул. „Райна Княгиня” №4 info-2540102@edu.mon.bg Иван Владимиров Иванов 0886000162,0608/4-34-18 https://www.kliment-popovo.com/
 28 Профилирана гимназия „Христо Ботев”   общинско профилирана гимназия Попово Попово ул. „6-ти септември”
№ 8 – а
info-2540401@edu.mon.bg Атанас Стефанов Атанасов 0608/4-26-32, 4-40-05, , 0878310300  http://gimn-popovo.com/
 29 Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров” общинско професионална гимназия Попово Попово ул. „Раковски” №1 info-2540602@edu.mon.bg

info@pgss-popovo.com
Теменуга  Иванова Тодорова 0879060090,0608/4-65-52  http://pgss-popovo.com/
 30 Професионална гимназия по техника и лека промишленост държавно професионална гимназия Попово Попово ул. „Аспарух”  №1 info-2540601@edu.mon.bg

pgtlp@pgtlp-popovo.info
Каролина Димова Христова-Маркова  0879956305  http://www.pgtlp-popovo.info/
 31 Основно училище „Отец Паисий” общинско основно Попово Водица ул."Д.Данов" №1 info-2540105@edu.mon.bg Момчил Николаев Александров 0878310303  http://ouvoditsa.alle.bg/
 32 Основно училище „Св. Кирил и Методий” общинско основно Попово Зараево ул."Девети септември" №32 info-2540107@edu.mon.bg Илка Банева Дечева 0877175588  http://ouzaraewo.webnode.com/
 33 Основно училище „Христо Ботев” общинско основно Попово Ломци  ул. "Славянска" №43 info-2540109@edu.mon.bg Георги Димитров Колев 0893528620 https://ou-lomci.com/
 34 Основно училище „Христо Ботев” общинско основно Попово Садина  ул."Г.Димитров" №48 info-2540110@edu.mon.bg Павлинка Димитрова 0877345850 www.daskalo.com/ousadina/
 35 Основно училище „Антон Страшимиров” общинско основно Попово Светлен ул."Стоян Палаузов" №64  info-2540111@edu.mon.bg Биляна Неделчева Милева 06030/24-38
0877319510
 http://www.ou-svetlen.info
 36 Основно училище „Васил  Левски” общинско основно Попово Славяново  ул."Първи май" №15 info-2540112@edu.mon.bg  Златинка Стефанова Спасова 0889156626 https://ouvlevski.com/
 37 Основно училище „Акад. Даки Йорданов” общинско основно Омуртаг Омуртаг  ул. "Пирин" №12 info-2520501@edu.mon.bg Теодора Цветанова Витова 0878138123, 0605/ 6-36-38 http://ou-omurtag.ucoz.site/
 38 Профилирана гимназия „Симеон Велчев” общинско профилирана гимназия Омуртаг Омуртаг ул. „Генералска”  №7 info-2520401@edu.mon.bg Димитър Христов Димитров 0605/6-25-38, 0885247155  http://www.gimsv.com/
 39 Първо начално училище "Христо Смирненски" общинско начално Омуртаг Омуртаг ул. „28 януари”  №2 info-2520001@edu.mon.bg Стелиян Иванов Борисов  0605/6-25-28, 6-40-11, 0885260998  http://1nu-smirnenski.com/
 40 Второ начално училище  "Васил Левски" общинско начално Омуртаг Омуртаг ул. „Тимок”  №3 info-2520002@edu.mon.bg Емине Хасанова Мустафова 0605/6-22-58, 0878198386  http://nu2-omurtag.eu/
 41 Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост държавно професионална гимназия Омуртаг Омуртаг  ул. „Цар Освободител” info-2520601@edu.mon.bg

pgtlp@pgtlp.eu 
Райна Стоянова Панайотова 0605/6-22-17  http://www.pgtlp.eu/
 42 Основно училище  „Георги Бенковски” общинско основно Омуртаг Беломорци  ул."Иван Станков"№20 info-2520101@edu.mon.bg Диана Стойкова Стоянова 0605/6-48-47, 0887163547  http://oy-gbenkovski.idwebbg.com/
 43 Основно училище „Никола Вапцаров” общинско основно Омуртаг Врани кон  ул. "Вапцаров" 6 info-2520102@edu.mon.bg Сейфидин  Шекибов Ереджебов 052/979554, 0899128388  http://www.ouvranikon.com/
 44 Основно училище  „Христо Ботев” общинско основно Омуртаг Зелена Морава ул."Камчия" №10  info-2520104@edu.mon.bg Емилия  Бончева Стефанова 06047/2231, 0885193965 www.ou-zelenamorava.com/
 45 Основно училище  „Христо Ботев” общинско основно Омуртаг Камбурово  ул. "Палатица" №3 info-2520105@edu.mon.bg Здравка Кръстева Динчева 0877611905  http://ou-kamburovo.eu/
 46 Основно училище „Д-р Петър Берон”    общинско основно Омуртаг Плъстина ул."Девети септември" №24  info-2520107@edu.mon.bg Нурсен Исуфова 060451/487, 0898457583 https://ouplastina.com/
 47 Средно  училище „Васил Левски” общинско средно Опака Опака ул. „България”  №39 info-2530201@edu.mon.bg Борислав Петров Борисов 0879267038  http://sou-opaka.com/
 48 Основно училище  „Алеко Константинов” общинско основно Опака Голямо Градище  ул. "Г.Димитров" №52
info-2530102@edu.mon.bg
Джошкун Сабриев Феимов 0888396689  http://www.ougg.free.bg/
 49 Основно училище „Васил   Левски” общинско основно Опака Крепча ул."Градищенска" №1 
info-2530104@edu.mon.bg
Седат Фехимов Мехмедов 0899745861 www.ou-krepcha.com/
 50 Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий” общинско средно Антоново Антоново бул. „Тузлушки герой”  №20 info-2500201@edu.mon.bg Мария Асенова Михайлова 0878113523, 06071/ 22-73 https://su-antonovo.com/
 51 Основно училище „Никола Й. Вапцаров” общинско основно Антоново Стеврек   info-2510102@edu.mon.bg Юксел Хюсеинов Махмудов 06077/2233,  0885398414  http://oustevrek.free.bg/

 52 Основно училище  „Никола Й. Вапцаров” общинско основно Антоново Трескавец  ул. "Бузлуджа" №1 info-2510104@edu.mon.bg Фатме Османова Алиева 060453/338,  0885398406  http://outreskavets.free.bg
 53 Начално училище „Д-р Петър Берон” общинско начално Антоново Изворово  ул. "Петър Берон" №9 info-2510001@edu.mon.bg Ангелина  Каменова Ангелова 06048/2288, 0885398412   https://nuizvorovo.weebly.com/ 
 54 Детска градина 
№1 “Веселушко”
общинско ДГ Търговище Търговище ул.“Трапезица”  №18  
info-2500902@edu.mon.bg
Галя Борисова 0601/6 35 38, 0894451223  http://dg1-veselushko.com/
 55 Детска градина
№ 2 “8 март”
общинско ДГ Търговище Търговище ул. "Н. Рилски” № 2 info-2500903@edu.mon.bg Ивелина  Петрова Атанасова 0601/6 24 60, 0894451224  http://osmimart-targovishte.com/
 56 Детска градина
№ 3 “Здравец”
общинско ДГ Търговище Търговище ул. “Ст. Куцаров” №7 info-2500904@edu.mon.bg Милена Бойчева 0601/6 32 98, 0894451225  http://dg3-zdravec.com/
 57 Детска градина
№ 5 “Червената шапчица”
общинско ДГ Търговище Търговище ул. “Л. Каравелов” № 29 info-2500906@edu.mon.bg Румяна Атанасова 0601/6 49 42, 0888150614 https://dg5-targovishte.com/
 58 Детска градина
№ 6 “Пролет”
общинско ДГ Търговище Търговище ул. “Трети  март”
info-2500907@edu.mon.bg
Даниела  Иванова Миткова 0601/6 38 95, 0894451227  http://dg6-prolet.com/
 59 Детска градина
№ 7 “Снежанка”
общинско ДГ Търговище Търговище кв. “Запад 1” info-2500908@edu.mon.bg Даниела Тодорова Райкова 0601/6 48 19, 0894451228  http://dg7-snejanka.com/
 60 Детска градина
№ 8 “Слънце”
общинско ДГ Търговище Търговище ул. "Славейков”
info-2500909@edu.mon.bg
Севдалина  Минчева  Първакова 0601/6 25 06, 0894451229  http://dg8-slance.com/
 61 Детска градина
№ 9 “Приказка”
общинско ДГ Търговище Търговище кв. “Запад 2”
info-2500910@edu.mon.bg
Даниела  Лазарова Димитрова 0601/30654, 0894451230  http://dg-prikazka.com/
 62 Детска градина
№11 "Звънче"
общинско ДГ Търговище Търговище ул. “Скопие” №6 info-2500940@edu.mon.bg Димитринка  Иванова Атанасова 0601/6 4897, 0894451231  http://dg11-zvynche.com/
 63 Детска градина “Пчелица” общинско ДГ Търговище Търговище ул.”Н. Симов” №6               
info-2500901@edu.mon.bg
Милка   Маринова Николова 0601/6 39 72, 0894451232  http://www.pchelica.eu/
 64 Детска градина „Първи  юни” общинско ДГ Търговище Руец ул. "П. Къдрев" 28  
info-2500931@edu.mon.bg
Фатме Мустафова Тахирова 06024/2225, 0894451233  http://dg-1uni-ruec.com/
 65 Детска градина “Първи  юни” общинско ДГ Търговище Макариополско ул. "Ц.Райнов" №6  
info-2500924@edu.mon.bg
 Валентина Цонева 06026/2240, 0894451235  http://dg-makariopolsko.com/
 66 Детска градина "Лястовичка" общинско ДГ Попово Попово ул. ”Каломенска” №7  
info-2540951@edu.mon.bg
Татяна  Петрова  Тодорова 0608/42548 0878694506  https://dg-liastovichka-popovo.com/
 67 Детска градина "Зарайск" общинско ДГ Попово с. Зараево ул. "1 Май" №38
info-2540954@edu.mon.bg
Красимира Пенева  Димитрова 0899198264  https://zaraisk.alle.bg/
 68 Детска градина  “Здравец” общинско ДГ Попово Попово ул. “Гагарин”  №1  
info-2540953@edu.mon.bg
Владимир Димитров Начев 0608/4 35 22, 0879208871  https://zdravec-popovo.alle.bg 
 69 Детска градина “Слънце” общинско ДГ Попово Попово кв. “Запад” 37  
info-2540952@edu.mon.bg
Ценка Косерова 0608/427 63  https://dg-slance-popovo.com/
 70 Детска градина
№ 2 ”Усмивка”
общинско ДГ Омуртаг Камбурово ул. “Палатица” №8  
info-2520951@edu.mon.bg
Емел Хюсеинова Расимова 06049/2369, 0898232424 http://dg2kamburovo.idwebbg.com/
 71 Детска градина
№ 1 "Радост"
общинско ДГ Омуртаг Омуртаг ул. “Аспарух” №12 info-2520950@edu.mon.bg Галина Петрова Димитрова 0605/62145, 0895394161 http://dg1omurtag.idwebbg.com/
 72 Детска градина „Усмивка” общинско ДГ Опака Опака ул. "Съединение" 17 info-2530901@edu.mon.bg

Румяна Русева Радева 06039/23 89, 0899918017 http://usmivka-opaka.eu/
 73 Детска градина ”Шестте ястебинчета” общинско ДГ Антоново Антоново ул.”Ст.планина”  №1
info-2510901@edu.mon.bg
 Айлин Алиева 06071/23 35, 0894896720  
 74 Частна детска градина ”Монтесори-Търговище”   ДГ Търговище Търговище ул.”Панагюрище”  №10
info-2500950@edu.mon.bg
Севдалина Димова 0897990691  

ЗАКРИТИ УЧИЛИЩА


  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2024, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Училищна мрежа в област Търговище
right-shadow