left-shadow
РУО - структура РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

РУО - структура

 
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ТЪРГОВИЩЕ


       ЕЛКА СТАНЧЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - Търговище
стая №201, тел. 0601/62834
email: elka.i.stancheva@ruo.mon.bg
                        

ОТДЕЛ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО-СТОПАНСКО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ"                   

СВЕТЛАНА САВОВА
НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ АПФСИО         
стая №215, тел. 0601/62837, вътр. 115
email: svetlana.syulevska@ruo.mon.bg


СВЕТЛАНА ДОБРЕВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ       
стая №212, тел. 0601/62835, вътр. 112
email: rio_targovishte@mon.bg

       
ВИОЛИНА ВОЙНОВА - НИКОЛОВА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИЯТА
стая №214, тел. 0601/62837, вътр. 114 
email: violina.voynova@ruo.mon.bg


ЦВЕТАНКА СИМЕОНОВА
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ-ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ       
стая №213, тел. 0601/62835, вътр. 113
email: rio_targovishte@mon.bg


ДИАНА ЦВЕТАНОВА
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ
стая №201, тел. 0601/62837
email: rio_targovishte@mon.bg   


ДАНЧО ДАНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛ ШОФЬОР-ДОМАКИН
стая №212, тел. 0601/62835, вътр. 112
email: rio_targovishte@mon.bg

            
ОТДЕЛ "ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И КОНТРОЛ"

СТЕФАН СТАНЧЕВ 
НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ОМДК
стая №202, тел. 0601/62837, вътр. 102 
email: stefan.i.stanchev@ruo.mon.bg


НЕВЯНА ЗАХАРИЕВА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО ОРГАНИЗАЦИЯ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
стая №204, тел. 0601/62836, вътр. 104
email: nevyana.zaharieva@ruo.mon.bg


ГАЛИНА ДИМИТРОВА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО ОРГАНИЗАЦИЯ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
стая №204, тел. 0601/62836, вътр. 104
email: galina.dimitrova@ruo.mon.bg


ЕМИЛИЯ ИВАНОВА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО ОРГАНИЗАЦИЯ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
стая №205, тел. 0601/62836, вътр. 105
email: emilia.panteleeva@ruo.mon.bg


СИМЕОН СИМЕОНОВ
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
стая №205, тел. 0601/62836, вътр. 105
email: simeon.v.simeonov@ruo.mon.bg


ЛЮБА КОЛЕВА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ЗА ОБУЧЕНИЕТО В НАЧАЛЕН ЕТАП
стая №203, тел. 0601/62837, вътр. 103
email: lyuba.koleva@ruo.mon.bg


СИМОНА ПАНОВА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
стая №206, тел. 0601/62836, вътр. 106


МАРГАРИТА ГАДЖОВСКА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО МАТЕМАТИКА
стая №208, тел. 0601/62836, вътр. 108
email: margarita.gadzhovska@ruo.mon.bg


МАРИАНА ПЕТКОВА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ   
стая №208, тел. 0601/62836, вътр. 108
email: mariana.petkova@ruo.mon.bg


МАРИЯ ВЪЛЧЕВА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ, ГРАЖДАНСКО 
ОБРАЗОВАНИЕ И РЕЛИГИЯ
стая №207, тел. 0601/62836, вътр. 107
email: maria.l.valcheva@ruo.mon.bg


МАРИЯНА СТЕФАНОВА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
стая №207, тел. 0601/62836, вътр. 107
email: mariana.stefanova@ruo.mon.bg

                      down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2023, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
РУО - структура
right-shadow