left-shadow
РУО - структура РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

РУО - структура

 
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ТЪРГОВИЩЕ


       ЕЛКА СТАНЧЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО - Търговище
стая №201, тел. 0601/62834

                        

ОТДЕЛ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО-СТОПАНСКО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ"                   

СВЕТЛАНА САВОВА
НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ АПФСИО         
стая №215, тел. 0601/62837, вътр. 115   


СВЕТЛАНА ДОБРЕВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ       
стая №212, тел. 0601/62835, вътр. 112   

       
ВИОЛЕТА МИХАЙЛОВА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
стая №214, тел. 0601/62837, вътр. 114       


ВИОЛИНА ВОЙНОВА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИЯТА
стая №214, тел. 0601/62837, вътр. 114       


ЦВЕТАНКА СИМЕОНОВА
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ-ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ       
стая №213, тел. 0601/62835, вътр. 113   


ДИАНА ЦВЕТАНОВА
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК-КАСИЕР
стая №201, тел. 0601/62837   


ДАНЧО ДАНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛ ШОФЬОР-ДОМАКИН
стая №212, тел. 0601/62835, вътр. 112   

            
ОТДЕЛ "ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И КОНТРОЛ"

СТЕФАН СТАНЧЕВ 
НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ОМДК
стая №202, тел. 0601/62837, вътр. 102   


НЕВЯНА ЗАХАРИЕВА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО ОРГАНИЗАЦИЯ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
стая №204, тел. 0601/62836, вътр. 104


ГАЛИНА ДИМИТРОВА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО ОРГАНИЗАЦИЯ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
стая №204, тел. 0601/62836, вътр. 104


ЕМИЛИЯ ИВАНОВА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО ОРГАНИЗАЦИЯ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
стая №205, тел. 0601/62836, вътр. 105


СИМЕОН СИМЕОНОВ
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
стая №205, тел. 0601/62836, вътр. 105


ЛЮБА КОЛЕВА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ЗА ОБУЧЕНИЕТО В НАЧАЛЕН ЕТАП
стая №203, тел. 0601/62837, вътр. 103


СИМОНА ПАНОВА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
стая №206, тел. 0601/62836, вътр. 106


МАРГАРИТА ГАДЖОВСКА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО МАТЕМАТИКА
стая №208, тел. 0601/62836, вътр. 108


МАРИАНА ПЕТКОВА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ   
стая №208, тел. 0601/62836, вътр. 108


МАРИЯ ВЪЛЧЕВА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ, ГРАЖДАНСКО 
ОБРАЗОВАНИЕ И РЕЛИГИЯ
стая №207, тел. 0601/62836, вътр. 107


МАРИЯНА СТЕФАНОВА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
стая №207, тел. 0601/62836, вътр. 107

                      down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2023, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
РУО - структура
right-shadow