left-shadow
Регионално управление на образованието Търговище Министерство на образованието и науката
Регионално управление по образованието - Търговище
Официален сайт
РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Закони

ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ - (изм. и доп. ДВ. бр.23 от 19 март 2024г) (публ. 25.03.2024г. )

ЗАКОН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ - (изм. ДВ. бр.84 от 6 октомври 2023г.) (публ. 17.10.2023г. )

ЗАКОН ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ - (изм. и доп. ДВ. бр.21 от 12 март 2021г) (публ. 21.03.2021г. )

ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО - (изм. и доп. ДВ. бр.66 от 1 август 2023г.) (публ. 10.08.2023г. )

ЗАКОН ЗА МЛАДЕЖТА - (изм. и доп. ДВ. бр.61 от 2 август 2022г.) (публ. 18.08.2022г. )

ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА -  (изм. ДВ. бр.80 от 19 септември 2023г) (публ. 28.09.2023г. )

ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - ( изм. и доп. ДВ. бр.82 от 29 септември 2023г.) (публ. 06.10.2023г. )

ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД - (изм. и доп. ДВ. бр.100 от 16 декември 2022г.) (публ. 10.01.2023г. )

ЗАКОН ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ - (изм. ДВ. бр.101 от 27 декември 2019г.) (публ. 15.01.2020г. )

down-shadow
down-shadow

календар

АНКЕТА


 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2024, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Закони
right-shadow